Alexa

Hindilerin Bakım ve Beslenmesi Nasıl Olur?

Yılbaşı kültürü Türkiye'de ve tüm dünyada yaygın bir kültür haline gelmiştir. Yılbaşında çam ağacı süslemek ve hindi yemekte bir adet olmuştur. Peki hindilerin Bakım ve Beslenmesi Nasıl Olur?

Hindilerin Bakım ve Beslenmesi Nasıl Olur?

Yılbaşına günler kala hindilere olan talepte artmaya başladı. Peki hindilerin bakımı nasıl yapılır? 

Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yılbaşında tüketimi, etinin sucuk salam gibi ürünlerde kullanımı hindi yetiştiriciliğini cazip hale getirmektedir.

Diğer kanatlıların değerlendiremediği gıdaları değerlendirmesi, etinin daha ucuza mal edilip 1,5-2 aylık olduktan sonra meraya çıkarılabilir ve her türlü ot, böcekle beslenebilir olması gelecek yıllarda kırmızı ete en büyük alternatif olacaktır.

HİNDİLERİN KULUÇKA DÖNEMİ

Damızlık yumurta ve palazlar mutlaka hastalıksız sürülerden alınmalıdır Yumurtaların döllü olması için kümeste 10 dişi için 1 erkek hindi bulundurmalıdır. Hindi civcivleri tabi kuluçka (bir hindiye 18 yumurta) veya kuluçka makineleri ile çıkarılabilip; kuluçka süresi 28 gündür. 

Kuluçkalık yumurtalar folluklardan günde dört defa toplandıktan sonra uygun şartlarda bir hafta bekletilip kuluçkaya konabilir. Sivri, yuvarlak, pürtüklü ve kirli yumurtalar kuluçkada kullanılmamalıdır. Yumurtalar kuluçka makinesinin inkübasyon bölümünde 24 gün, çıkış bölümünde ise 4 gün kalırlar.

KÜMESİ HAZIRLAMA:

Dezenfeksiyon :
• Kümes içindeki bütün ekipmanlar dışarı çıkartıldıktan  sonra kümes yüksek basınçlı su ile yıkanıp dezenfekte edilmelidir.
• Kümes içerisinde oluşan yarık ve çatlaklar kapatılmalıdır.
• Kümes içerisine konulacak bütün ekipmanlar dezenfekte edilmelidir.
• Bütün altlık serilip, ekipmanlar yerleştirildikten sonra kümes formaldehit ile fümigasyon yapılmalıdır.
• Bütün bu işlemler civciv gelmeden en az 5 gün önceden yapılmalıdır.

BÜYÜTME DÖNEMİ 0-6 HAFTALIK

• 0-6 haftalık dönemi kapsar. 
• Bu periyot içinde kuluçkadan çıktıktan hemen sonra veya 6-8. günlerde gagaları kesilip aşıları yapılmalıdır.
• Kuluçkahanede işlemleri bitmiş olan civcivlerin büyütme kümesine nakli uygun bir civciv nakil kamyonuyla yapılmalıdır. 
• Nakil esnasında ısı 21-24°C olmalı ve mutlaka havalandırma sistemi bulunmalıdır.
• Büyütme kümesine yerleştirme esnasında sırasıyla ısı,su ve yem hazır olmalıdır. Her bir ring içine 240-320 adet civciv konulmalıdır.

HİNDİLERDE ALTLIKLAR:

• Temiz ve kuru olan işlenmemiş ve kaliteli ağaç talaşı kullanılmalıdır.
 • Serilen talaşın kalınlığı yazın en az 8 cm, kışın ise 12 cm olmalıdır. Altlığın ısınmış olmasına dikkat edilmelidir.
 • Islak ve kekleşmiş altlık günlük olarak değiştirilmelidir.
 • Kümes içindeki havada amonyak gazı miktarı 5 ppm veya daha az olmalıdır.

HİNDİLERDE SU VE YEMLİKLER: 

 • Her 100 adet civciv için bir adetsuluk; bir palaz için en az 1 cm suluk kenarı sağlanmalıdır.
 • Su hattı dezenfekte edilmiş olmalıdır.
 • Civcivler ilk geldiğinde % 2-5 oranında şekerli su verilerek oluşan enerji kaybının önlenmesi yoluna gidilmelidir.
 • İlk 3 gün boyunca civcivler fazla hassas olduğundan içme suyuna vitamin ve mineral ilave edilir.
 • Sulukların günde en az iki kere su ihtiyacını karşılayacak şekilde taze su ile doldurulması gerekmektedir.
 • Suyun dökülerek altlığın ıslanmasına engel olmalıyız. Bunun için suyun en uygun bir konumda (1,9 cm. yükseklikte) doldurulması gerekmektedir.
 • Sulukların kenar yüksekliğinin palazların sırt seviyesinde olması temin edilmelidir.
 • Her bir suluk ve yemlik ısıtıcıdan en az 30 cm uzak olmalıdır.
 • Civciv yemliklerin yeri sürekli değiştirilerek altlıktaki bozulma önlenmelidir.
• Yemliklerde her zaman aynı seviyede taze yem bulundurmalıdır.
 • Yemlik kenar yüksekliğinin palazların kursak hizasında olmasını sağlamalıyız.
 • İlk 4 hafta crumble (kırma pelet) yem verilmeli, 5.haftadan itibaren pelet yeme geçilmelidir.

HİNDİLERİ ISITMA:

 • Sıcaklık dereceleri ilk gün boyunca 37° C’nin 

 altına düşmemeli ve 40° C’yi de aşmamalıdır.
 • Isıtıcıların kümes içindeki dağılımı en uygun konumda yapılmalıdır.
 • Isıtıcıların altlıktan mümkün olduğunca 
 uzak tutulmalı, sıcaklığa göre ısıtıcı 
 ayarlanabilmelidir.

HİNDİLERDE SEMİRTME DÖNEMİ (7 HAFTA-KESİM)

• 7. haftadan-kesime kadar olan dönemdir.
 • Bu dönemde hindiler ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmış yemlerle semirtilerek, kesimden bir ay öncede özel kesim öncesi yem kullanılarak kesime hazır duruma getirilir.
 • Bu sistemde erkekler ve dişiler karışık olarak semirtilir. 
 • Dişiler 16-18 haftalar, erkekler 22-24. haftalar arasında kesilir.
 • Kafeslere uygun sayıda palaz konularak olabilecek zayiatlar önlenmelidir.
• Stres faktörlerini en aza indirebilmek için, palazlar semirtme kümesine geldiklerinde içme sularında C vitamini kullanılmalıdır.
 • Nakilden 6 saat önceden yem, 2-3 saat öncede de su kesilmelidir.
 •Kümes içindeki havada amonyak gazı miktarının 5 ppm veya daha az olması gerekir.

HİNDİLERİ SULAMAK;

• 100 adet hindi için 1 adet suluk bulundurulmalıdır.
 • Her bir hindi için en az 1 cm suluk kenarı, Suluk kenar yüksekliği hindilerin sırt seviyelerinde suyun yüksekliği ise 1,3 - 1,9 cm arasında ayarlanmalıdır.
 • Depodan itibaren tüm hattı 3-5 ppm konsantrasyonunda klorlama yapmalıdır. Probiyıtik katkılarında farklı program uygulanır.
 • Özellikle yazın sıcak günlerde hindilerin önünde basınçlı su ile taze ve soğuk su temin edilerek sıcaklık stresi azaltılmalıdır.

YEMLİK:

• 75 adet hindi için 1 yemlik temin edilmelidir.
• Her bir hindi için en az 2,5 cm yemlik kenarı olmalıdır. 
• Yemlik kenar yüksekliği hindilerin kursak hizasında olmalıdır.
• Yem pelet formunda, kalitesi iyi, kolay yutulacak formda olmalıdır.
•Hem rasyonun içeriği hem de bakterilere karşı, yemlerden belirli aralıklarla numune alınarak gerekli laboratuar kontrolleri yapılmalıdır.


ISITMA:

 • Semirtme döneminde genellikle ısıtıcıya ihtiyaç duyulmaz. 
 • Ancak özellikle kış aylarında palazlar semirtme kümeslerine nakledildiklerinde ilk 3 hafta kümesi ısıtılarak 20°C tutmak gerekir

BÜYÜTME DÖNEMİ-2
 
 • Hepsi içeri Hepsi dışarı sistemidir.
 • Kuluçkadan çıkan civcivlerin cinsiyet ayrımı yapıldıktan sonra dişiler ve erkekler kümesin büyüklüğüne göre aynı veya farklı kümeslere konularak kesime kadar bu kümeslerde bakım ve beslemesi yapılır.

KAYNAK :

Hindi yetiştiriciliği - Canik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2015


KAPSAM HABER/Mustafa Kemal Bektaş

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2018, 00:43
YORUM EKLE