Alexa

Türklerde Yemek Kültürü (Türk Mutfağı)

Milletlerin yemek ve beslenme biçimleri yaşadıkları çevrenin iklimi ve toprağın verdikleriyle orantılı olmak kaydıyla değişmekte ve bir zaman sonra kültür olarak kalmaktadır.

Türklerde Yemek Kültürü (Türk Mutfağı)

Milletlerin yemek ve beslenme biçimleri yaşadıkları çevrenin iklimi ve toprağın verdikleriyle orantılı olmak kaydıyla değişmekte ve bir zaman sonra kültür olarak kalmaktadır.

Türklerin yemek kültürü,de yaşadıkları coğrafya ile yakından ilgili bulunmaktadır. Türkler Orta Asya’dan edindikleri kültüre Anadolu’da hâlihazırda bulunan uygulamaları da katarak geliştirdi. Bu dönemin eserlerinden Divan-ı Lügat-it Türk’den ve Hz. Mevlana’nın eserlerinden yemek kültürü ve bazı tarifler hakkında bilgiler mevcuttur.

Osmanlı Devleti döneminde (1299 yılı sonrasından 1923 yılına kadar) Türk Mutfağı “saray”, “konak” ve “aşçılar” ekseninde dünyaya nam salmıştır.İstanbul’un fethi ve ardından Topkapı Sarayı’nın inşa edilmesi ile ve Baharat ve İpek Yolları gibi ticari hatlara da hükmederek, dünyanın en kaliteli gıdalarına erişmiş ve işlemiştir. Cumhuriyet döneminde ise Türk mutfağı,Türkiye’nin her bölgesinde farklı özellikler sergileyen sentez niteliğine gelmiştir.

Türklerde at herşeydi. Türkler at üstünde yemek yer, kımız içer, toplantı ve istişarelerde bulunurdu.Türkler, Orta Asya döneminde göçebe hayat sürdüklerinden ve özellikle ekonomik olarak hayvan yetiştiriciliği ile ilgilenen bir toplum olduklarından etin beslenmedeki önemi oldukça fazla olmuştur. Ekmek, öteki Türk ellerinde yaygın değildi. Bazı Türk ellerinde çörek olarak bilinir. Un ve elek bütün Türk dillerinde ortak iken, ekmeğin ortak ismi olamayışı, hâkim gıda olmayışından geldiğini göstermektedir. Ekmek olarak en yaygını, ince açılarak saç üzerinde pişirilen yufkalardır.

Türk mutfağı, dünyanın en önemli mutfaklarından birisidir. Orta Asya’dan gelen kültürün Anadolu’nun yerli halklarının kültürleriyle kaynaşmasıyla ortaya çıkmış, harika bir mutfak kültürü oluşmuştur. Türklerden, yani Orta Asya bozkırlarında yaşamış ve bin yıl önce Anadolu’ya göç etmiş atalarımızdan gelen yemek kültürü bugünde devam etmektedir.

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019, 00:46
YORUM EKLE