26.02.2021, 10:17 1304

İnsanlık tarihinin en korkunç trajedisi: Hocalı soykırımı 29 yıldönümü

Yüzlerce yıl, binlerce yıl geçse de ama ermenilerin Hocalı'da işledikleri eşi görülmemiş zulümler, Azerbaycan Türklerinin ve bir bütün olarak insanlığın hafızasından asla silinmeyecek. Bu insanlığa karşı acımasız bir korku. Bugün Hocalı soykırımının 29 yıldönümü. Ermeni vandallarının 29 yıl önce Azerbaycan halkına karşı işlediği bu iğrenç suçun kurbanlarının hatırası, halkımız tarafından uzun yıllar derin bir üzüntü ile anıldı.

Bu yıl ilk kez bu insanların ruhlarını muzaffer bir millet olarak hatırlayacağız, bu insanların ruhlarının mutlu olduğunu kendimizde bulacağız ve Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferimizin sıkıntılı ruhlarına barış getirdiğini kendimizde bulacağız. bu insanlar. Artık bu insanların ruhundan utanmıyoruz, onları mağlup bir millet olarak değil, muzaffer bir millet olarak hatırlıyoruz. Geçen yıl 27 Eylül'de başlayan Vatanseverlik Savaşı, Cumhurbaşkanı Başkomutan İlham Aliyev önderliğinde şanlı Ordumuzun görkemli Zaferi ile sona erdi. 44 gün süren savaşın sonucunda işgal altındaki Azerbaycan toprakları özgürleştirildi ve güçlü Azerbaycan Ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan bir teslimiyet eylemi imzalamak zorunda kaldı.

Hocalı trajedisi insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Ekim 1991 gibi erken bir tarihte, şehir Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından tamamen kuşatılmıştı. 25-26 Şubat 1992 gecesi toplu topçu saldırılarının ardından Ermeni silahlı kuvvetleri eski SSCB'nin 366. Motorlu Tüfek Alayı'nın yardımıyla Hocalı'yı işgal etti. İşgalciler, özel bir zulümle Hocalı'yı yerle bir ettiler ve sivil nüfusunu soykırım yaptılar.

Hocalı soykırımı sırasında 5.379 kişi sınır dışı edildi, 1.275 kişi esir alındı ​​ve rehin alındı ​​ve işkence gördü (68'i kadın 26'sı çocuk 150'nin kaderi hala bilinmiyor), 487 kişi yaralandı, 1.000 farklı yaş bir sivil kurşunla yaralandı, 8 aile tamamen yok edildi, 130 çocuk bir ebeveynini ve 25 çocuğu her iki ebeveynini de kaybetti ve 63'ü çocuk, 70'i yaşlı ve 106'sı kadın olmak üzere 613 kişi vahşice öldürüldü.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı başlattığı savaşın nedenleri ve sonuçlarının genel değerlendirmesi ve Hocalı'daki trajik olayların tüm mevcut gerçekleri, bu Azerbaycan şehrinde işlenen suçların sıradan ve tesadüfi olmayıp, Ermenistan'ın sistematik politikasının bir parçası olduğunu kesin olarak kanıtlamaktadır. şiddet. Hocalı'daki sivillerin kasıtlı katliamı, sırf Azerbaycanlı oldukları için kitlesel imha edilmelerini hedefliyordu.

Azerbaycan'a karşı devam eden saldırganlığın arka planına karşı, Ermenistan tarafından işlenen savaş, insanlığa karşı suçlar ve Hocalı soykırımı, insan haklarını ve uluslararası insani hukuku, özellikle 1949 Cenevre Sözleşmeleri, Suçun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme'yi ihlal etmiştir. Soykırım, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, Çocuk Hakları ve İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Sözleşme'nin ciddi bir ihlalidir.

Azerbaycan Askeri Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bir dizi askerin ve diğerlerinin Hocalı soykırımına karıştığını kanıtladı ve onları soykırım, işkence, sınır dışı etme, uluslararası insancıl hukuku ihlal ve diğer suçlarla suçladı. bireyler.

Hocalı soykırımı soruşturması sırasında 1.771 tanık ve 2.699 mağdur olmak üzere 4.470 kişi olmak üzere yaklaşık 7.000 soruşturma eylemi gerçekleştirildi, 800'den fazla farklı türde inceleme yapıldı ve diğer soruşturma eylemleri gerçekleştirildi.

Uluslararası toplum, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı askeri güç kullanmasını ve 1993 tarihli BM Güvenlik Konseyi Kararları 822, 853, 874 ve 884 dahil olmak üzere birçok uluslararası örgütün karar ve kararlarında uluslararası insani hukuku ciddi şekilde ihlal etmesini şiddetle kınadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 22 Nisan 2010 tarihli kararında, Hocalı saldırısının faillerinin davranışlarının savaş suçları veya insanlığa karşı suçlarla eşdeğer olduğu sonucuna varmıştır.

Hocalı'nın Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilmesi Azerbaycan devletine ve vatandaşlarına 170 milyon dolardan fazla zarar verdi. Bütün bunlar Ermeni ordusu tarafından özel bir zulüm ve akıl almaz bir vahşetle gerçekleştirildi. Saldırıya, 1. Tabur Kurmay Başkanı Yevgeny Nabokikh komutasındaki 3. Tabur, Binbaşı Ohanyan Seyran Mişegoviç komutasındaki 366.Alay 2. Taburu ve 50'den fazla Ermeni subay ve sancak katıldı. alayda görev yapmak. işgal soruşturma materyallerinden ").
Şehir nüfusunun bir kısmı şiddetten kaçmaya çalışırken önceden ayarlanmış bir pusuda öldürüldü. Russian Memorial İnsan Hakları Merkezi'ne göre, Hocalı'da öldürülen 200 Azerbaycanlının cenazesi dört gün içinde tek başına Ağdam'a getirildi ve onlarca cesedin hakarete uğradığı tespit edildi. Ağdam'da 181 ceset (13'ü çocuk 130 erkek ve 51 kadın) adli tıp muayenesinden geçti. İncelemede 151 kişinin kurşun, 20 kişinin şarapnel yarası sonucu öldüğü, 10 kişinin de künt aletlerle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. İnsan hakları merkezi, yaşayan bir kişinin kafa derisinin soyulduğu gerçeğini de kaydetti.

Suçunu utanmadan itiraf eden Ermenistan Savunma Bakanı ve eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, İngiliz gazeteci Thomas de Waal ile yaptığı röportajda, "Hocalı'dan önce Azerbaycanlılar Ermenilerin sivil halka saldıramayan bir halk olduğunu düşünüyordu. Bu klişeyi kırdık" dedi. (Thomas de Waal, Karabağ: Ermenistan ve Azerbaycan Barış ve Savaş Yolunda (New York ve Londra, New York University Press, 2003), s. 172).

Hocalı soykırımı, Azerbaycan tarihine en korkunç ve trajik sayfalardan biri olarak girmiştir.

Azerbaycan halkının 200 yıldır Ermeni milliyetçileri tarafından etnik temizlik ve soykırım politikasına maruz kaldığını belirtmek gerekir. Azerbaycan halkı tarihi topraklarından kovuldu, mülteci oldu ve ülke içinde yerinden edildi ve bütün bunlara Ermeniler tarafından katliamlar eşlik etti. Azerbaycanlıların tarihi ve etnik topraklarından sürülmesi Sovyet döneminde de devam etti. 1948-1953 yıllarında 150.000 Azerbaycanlı, Ermenistan'dan sınır dışı edilerek Azerbaycan'ın Kur-Araz ovasına yerleştirildi. 1988'de tarihi topraklarında yaşayan 250.000 Azerbaycanlı bölgeden sürüldü ve Ermenistan tek etnik bir devlet haline geldi.
1988'den beri Dağlık Karabağ çevresinde yaşanan olaylar, Ermeni ideologlarının çılgınca "denizden denize Ermenistan" fikrini gerçekleştirme girişimi, köylerin ve kasabaların yıkılmasına, on binlerce masum insanın ölümüne, sınır dışı edilmesine neden oldu Yüzbinlerce Azerbaycanlı.

Ermenistan, uluslararası hukukun tüm normlarının aksine, tüm suçlara ve zulümlere hazır olduğunu göstererek, Dağlık Karabağ'ı ilhak etmek istedi. 20. yüzyılın trajedisi olan Hocalı soykırımı, bu saldırgan ve kriminal Ermeni politikasının sonucudur. Yirminci yüzyılın sonlarında yaşanan bu trajedi, sadece Azerbaycan halkına değil tüm insanlığa karşı işlenen en ağır suçlardan biridir. Hocalı soykırımı, Khatin, Hiroshima, Nagasaki ve Songmi gibi yüzyılın korkunç trajedileriyle aynı zamana denk gelir.

Ermenilerin Hocalı'yı hedef almalarının amacı neydi? Bu, bir yandan Karabağ'ın dağlık kesiminde Azerilerden oluşan stratejik açıdan önemli bir engeli kaldırmak, diğer yandan da Hocalı'yı kesin olarak ortadan kaldırmaktı. Çünkü Hocalı, Azerbaycan'ın tarihini ve kültürel geleneklerini eski çağlardan modern zamanlara kadar yansıtacak kadar bir yerleşim yeriydi. Bu özel kültür Hocalı-Gedebey kültürü olarak tarihe geçti. Hocalı'nın kromleksleri, dolmenleri, tepegözleri, tepeleri ve diğer anıtları ile çeşitli ev eşyaları, insan toplumunun dinamiklerini yansıtan maddi kültür örnekleridir. Ermeni işgali sonrasında tüm bu maddi kültürel anıtların yıkılması ve dünyanın en eski mezarlıklarından biri olan Hocalı mezarlığının teknik olarak tahrip edilmesi, Ermeni vandalizminin açık bir örneği ve dünya kültürüne yönelik bir şiddet eylemidir.
Hocalı soykırımı olayları insanları korkutuyor. Hocalı ikametgahı Antiga, Ermeni ordusunun talep ettiği "buralar daha büyük bir Ermenistan'ın parçasıdır" sözlerini söylemediği için Ermeniler tarafından diri diri yakıldı. Bir başka Hocalı vatandaşı olan Sariya Talibova, "Dört Ahıska Türkü ve üç Azerbaycanlı bir Ermeni mezarında başları kesildi. Sonra iki Azerbaycanlı daha gözü kapalıydı" dedi.

Ermeniler hayatta kalanlara karşı tamamen aşağılayıcı eylemlerde bulundular. Başlarını deriler, başlarını ve vücutlarının diğer kısımlarını kestiler, çocukların gözlerini çıkardılar ve hamile kadınların karınlarını kestiler. Saldırı sırasında Hocalı'da 5.45 kalibrelik fişek ve kimyasal silahlar yasaklandı. Bütün bunlar, Ermenistan'ın Cenevre Sözleşmesi'nin protokollerini ihlal ettiğini ve savaş kurallarına aykırı olarak sivillere karşı soykırım yaptığını doğrular.

Rusya, Gürcistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerden gazeteciler ve yayıncılar Hocalı soykırımından dehşete düştü.
Uluslararası sözleşmeler ve evrensel yasalar, Hocalı trajedisi gibi soykırımları kınıyor ve kabul edilemez ilan ediyor. 9 Aralık 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme'nin rehberliğinde Azerbaycan halkı, BM Uluslararası Adalet Divanı'nda Ermenistan aleyhine dava açmak için her türlü yasal dayanağa sahiptir. Bu suçun sadece Azerbaycan halkına değil tüm dünya medeniyetine ve insanlığa karşı işlendiğini dünya bilmelidir. Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan ve yakın geçmişte Ermenistan'da önemli devlet mevkilerinde bulunan Robert Koçaryan ve diğerleri soykırımın failleri olarak adalete teslim edilmelidir.

Suç cezasız kalmamalı. Ermenistan'ın askeri-politik saldırganlığı dünya toplumu tarafından kınanmalıdır. Dünyanın uluslararası örgütleri ve parlamentoları, Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçuna - gerçek bir soykırım olarak Hocalı soykırımı - uluslararası siyasi ve hukuki bir değerlendirme yapmalıdır.
Şu anda 16 ülkenin ulusal yasama organları ve İslam İşbirliği Teşkilatı, Hocalı katliamını kınayan ve Hocalı trajedisini soykırım ve insanlık suçu olarak tanıyan çok sayıda karar ve karar kabul etti.

Aradan 29 yıl geçmesine rağmen, Hocalı'nın acısı ve çilesi hala kalbimize musallat oluyor. Azerbaycan Ordusu ermenilere hak ettiği cevabı verdi, ermeni askerlerinden hem yurttaşlarımızın hem de masum bebeklerimizin intikamını aldı. Ancak son Ermeni Hocalı'dan reddedildiğinde masumca öldürülenlerin ruhları daha da mutlu olacaktır. Ogün uzak değil.

Yorumlar (0)