28.05.2019, 15:09 44

28 Mayıs Azerbaycan’da Cumhuriyet Bayramı

Bugün Azerbaycan halkı en ihtişamlı tarihini kutluyorum.

28 Mayıs Cumhuriyet Bayramı. Müslüman Doğu’dak ilk bağımsız, demokratik devlet olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana 101 yıl geçti.

Belirtildiği gibi, Rusya’daki Çar İmparatorluğu 1917’de Rusya’daki Şubat Devrimi’nin bir sonucu olarak devrilmiş. Ülkedeki zulmü altüst eden halkların ulusal hareketi başladı. 28 Mayıs 1918'de, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (1918-1920) - Müslüman Doğu’daki ilk laik demokratik devlet yaratıldı. Bu Cumhuriyet, Azerbaycan devletinin ilk tecrübesi olarak Azerbaycanlıların tarihi anılarında izlenmiştir.

Mehemmed Emin Rasulzade tarafından kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Türk ve İslam dünyasında ilk parlamento cumhuriyetiydi ve ilk demokratik, yasal ve laik devletti. Geçici Azerbaycan hükümetinin ilk başkanı Fatali Khan Khoyski idi. Ulusal Konsey Tiflis'te çalıştıktan 10 gün sonra, Gence'ye geçti. Sadece eylül 1918'de, Türk-ordusu önderliğinde taşnak-rus kuvvetleri temizlendikten sonra, ulusal hükümet Gence'den Bakü'ye geçti.

Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti, kısa ömrü boyunca büyük başarılar ve zaferler elde etti. Cumhuriyet, ilk kez, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ulusal egemenlik, ulusal para birimi, demokratikleşme, ulusal banka, serbest seçimler, uluslararası ilişkiler ve uluslararası toplum tarafından tanıyor; kadınların oy kullanma ve eşitliği sağlama, Azerbaycan'ın bütünlüğünü sağlama, ekonomik reform vb. . bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti. Resmen Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk Osmanlı devleti. Bu tarihi etkinlik 4 Haziran 1918'de gerçekleşti.

9 Kasım 1918'de, M. Rasulzade'nin önerisine dayanarak Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin üç renkli bayrağını kabul etti. O zamana kadar Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti bayrağı kırmızıydı. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti sadece 23 ay boyunca gergin ve karmaşık bir sosyo-politik durumda çalışabildi. Ne yazık ki, bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti, Bolşevik’lerin iki yaşından önceki saldırganlığı nedeniyle geçici olarak devrilmiş. Sovyetler Birliği, Azerbaycan'ı kompozisyonunda zorunlu kıldı.

Bolşeviklerin devrilmesine rağmen, bağımsızlık fikri mağlup edilmedi ve Azerbaycan, 1991'de Sovyet İmparatorluğu'nun çöküşüyle bağımsızlığını ilan etti. 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Ulusal Konseyi, Azerbaycan'ın kuzey bölgelerinde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Bildirgesi'ni ilan etti. Bu tarihi belgeye göre, Azerbaycan komşu ülkeler ve devletlerle dostane ilişkiler kuracak. Bağımsız Azerbaycan devletinin örgütü halk cumhuriyetidir.

Azerbaycan Cumhuriyeti, milliyet, mezhepçilik, sınıf ve cinsiyet farkını görmüyor ve tüm vatandaşların siyasi haklarını sağlamalıdır. Aralık 1991’de SSCB’nin çöküşünden sonra Azerbaycan, kendisini Halk Cumhuriyeti’nin halefi olarak ilan etti ve ülkenin bağımsızlığı sağlandı. 1990'dan beri Cumhuriyet Bayramı - Devlet Bağımsızlık Günü Restorasyon, resmi tatil olarak kutlandı.

Yorumlar (0)