02.10.2020, 23:03

Boğuluyorsun, Artur Tovmasyan!

Sözde "parlamento başkanı" nın eşi benzeri görülmemiş bir hilesi Sözde "Arsak parlamentosu başkanı" Azerbaycan yerel halklarının temsilcilerini "Arsak" a karşı savaşa katılmamaya çağırıyor.

Tüm zamanlarda ermeni kurnazlığı, ikiyüzlülüğü ve entrikası her alanda kendini göstermiştir. Dolandırıcılık ve cehalet ermeni toplumu için bir yaşam biçimi haline geldi. Günümüzde savaş alanında kaybeden ve ayakta durmakta zorlanan düşman her türlü numarayı kullanmaktadır. Bizi kendi ellerimizle "vurmaya", ihanet etmeye çağırıyor.

Ancak işgalci ülkenin başarısız "siyasetçisi" bu hamlenin, bu oyunun olmayacağını bilmelidir. Buradan Tovmasyan'a sesleniyorum: Kağıtlarınızı, çöplerinizi ve etrafınızdaki haydutları alın ve Karabağdan def ol. 30 yıldır şirin köşemizin havasını  yuttun, suyunu içtin ve ekmeğini yedin.  Burnundan gelsin. Ya da beyaz bayrak çekip bize teslim ol. Karabağ bizimdir. Acilen düşün, zaman azalıyor ...

Sözde "Arsak Ulusal Meclisi başkanı" Artur Tovmasyan Karabağ'da yaşayan Azerbaycanlıları orduya katılmamaya, "Artsak halkına" karşı savaşmamaya ve hatta Azerbaycan topraklarından ayrılmaya çağırıyor. Artur Toovmasyan “yerel Azerbaycan halkından hiçbiri ( Karabağ'da yaşayan vatandaşlarımız nazarda tutur) bu savaştan bir şey kazanmayacak, Arsak ermenileri ile paylaşacak hiçbir şeyiniz yok, bizim çıkarlarımız birbiriyle çelişmiyor demekten utanmıyor. Artsak ermenileri size her zaman saygılı davrandılar ve son yıllarda aramızdaki binlerce yıllık bir tarihe sahip olan iletişim ve dostluğa Bakü liderliği engel oldu." Göründüyü kibi   kuyruğu kapılar arasına sıkışmış tilki her türlü hile kullanıyor. Kendini bize bir hümanist olarak sunmak istiyor.

"Azerbaycan ordusunun bir parçası olarak Arsakh'a yönelik bu saldırıda yer almış olmanıza rağmen, Arsak halkı (?) saflarınızdaki her ölü ve yaralıya derin acı çekiyor, çünkü sizinle birlikte bölgenin en önemli etnik, kültürel ve tarihi tabakası yok oluyor." "Artur Tovmasyan düşüncelerine utanmadan devam ediyor."

"Diğer ülkelerdeki ermeni diasporasının ilgili yapıları, Azerbaycan'ı terk edenlere ve Arsak'a yönelik saldırıda yer almak istemeyenlere uygun yardımı sağlayacaktır."

Baştan çıkarıcı oyunlara başvuran Tovmasyan, dolaylı olarak yabancı diasporaya bağımlı olduklarını söylüyor ve açıkça yalvarıyor. Sözde "cumhuriyetin sahte parlamento başkanı" bir adım daha ileri giderek cephe hattında yaşayan vatandaşlarımıza utanmadan "hitap ediyor". "Ön safta görünürseniz, aktif savaşlara katılmamaya çalışın ve mümkünse Arsak Silahlı Kuvvetleri (?) temsilcilerine teslim olmaya çalışın.
"Teslim olmak isteyenler sınırı geçerken silahlı olmadıklarını beyaz bayrak veya beyaz bir elbise giyerek göstermelidir."- diye Tovmasyan sersemletir.

Sözde «parlamento başkanı»nın bu "humanist çağrısının" ne için amaçlandığı her birimiz için açık. Bu aynı zamanda denizde batanın samandan yapışmasıdır. Boğulursun, Tovmasyan

Yorumlar (0)