08.05.2021, 20:39

Darbelerde Harbiyeli Olmak

“Kukul Hoca”ya Bir “Alkış”:

Saygıdeğer Okuyucularımız!.. “OMÜ Eğitim Fakültesi E. Öğretim Görevlisi, Şâir ve Yazar M. Hâlistin Kukul Hoca”mızın, “Darbelerde Harbiyeli Olmak” adını taşıyan ve 60 yıllık “Şâirlik-Yazarlık” hayâtının bir dönemini anlatan bir eseri üzerine Sizlerle kısa bir “Hasbihâl”de bulunmak istiyoruz:

Şubat 2021’de, Ankara’da Pankuş Yayınları’ndan, ortaboy 198 sayfa hâlinde çıkan bu kitap O’nun, (kendi ifâdesiyle) ilk yirmi yılının acı tatlı hâtıraları yanında, engin tecrübelerine de dayanan müşahâde ve yorumlarını da ihtivâ etmekte ve (özellikle de biz Karadenizliler için, bir bakıma kendi öz hayâtımızın bir bölümüne da ait olduğundan) âdeta bir “macera romanı” gibi okuyucularını sürüklemektedir.

Diyoruz ve de bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile de Sizleri başbaşa bırakmayı diliyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = ( 1 ) = = =

Çattın “Hocam” kaşını, neden eğdin başını?

“İlk Hikâyem” diyerek, anlattın “kardaşı”nı;

“Köy Hayâtı” bi başka, 6-14 “yaşı”nı!..

“…Harbiyeli Olmak” ne, “Darbelerde” savrulmak;

“Yurt-Bayrak Sevgisi”yle, “pişip-yanıp” kavrulmak!..

“Gönül Dostu/Kardeşim”, deyip “imza” atmışsın;

Öyle “samimi lisan”, “satırlar” ağlatmışsın;

“Bileki Ekmeği”ne, “Ay-Yıldız”ı katmışsın!..

“…Harbiyeli Olmak” ne, “Darbelerde” savrulmak;

“Yurt-Bayrak Sevgisi”yle, “pişip-yanıp” kavrulmak!..

“Askerî Lise”deyken, “Veysel” ile tanışmak;

“Şiir”le ve “Şâir”le, böyle doğdu yarışmak;

“Harbiye’nin Sesi”nde, “Edîb”lere karışmak!..

“…Harbiyeli Olmak” ne, “Darbelerde” savrulmak;

“Yurt-Bayrak Sevgisi”yle, “pişip-yanıp” kavrulmak!..

“Sürgün Gelen” “Sürün” der, “darbe”yi lâfla vurur;

“Neden? Niçin?” sormak yok, “dillerin” sanki kurur;

“27 Mayıs” var, “geçmiş günler” sorulur!..

“…Harbiyeli Olmak” ne, “Darbelerde” savrulmak;

“Yurt-Bayrak Sevgisi”yle, “pişip-yanıp” kavrulmak!..

“Anadolu Sevdâ”dır; bâzen kara, bâzen ak;

Kâh “kıvrım-kıvrım” bir nehir, bâzen kurumuş ırmak;

Bâzen “Tren Yolcusu”, bâzen sararmış başak!..

“…Harbiyeli Olmak” ne, “Darbelerde” savrulmak;

“Yurt-Bayrak Sevgisi”yle, “pişip-yanıp” kavrulmak!..

“Şapka”yı öne eğmiş, “terek” kaşa çekmişsin;

Lise “Askerî Lise”, “Bayrak” ile çıkmışsın;

“Gurbet Hüznü” var Sende, biraz “mahzûn” bakmışsın!..

“…Harbiyeli Olmak” ne, “Darbelerde” savrulmak;

“Yurt-Bayrak Sevgisi”yle, “pişip-yanıp” kavrulmak!..

Yaş 19 “Harbiye”, ilk şiir bu dergiye;

“Barbaros’a Sesleniş” ve “Sevgilim”di niye?

Biri “Millî Duygu”ydu, biri “Çok Özel” diye!..

“…Harbiyeli Olmak” ne, “Darbelerde” savrulmak;

“Yurt-Bayrak Sevgisi”yle, “pişip-yanıp” kavrulmak!..

“İsmet Paşa-Aydemir”, bir “İhtilâl/Kalkışma”;

“Vatan: Müebbet Ülke”, diyen uğradı hışma;

“Osman Turan” ve “…Yüksel”, “Ülkücü” bir yarışma!..

“…Harbiyeli Olmak” ne, “Darbelerde” savrulmak;

“Yurt-Bayrak Sevgisi”yle, “pişip-yanıp” kavrulmak!..

Ve “Dikmen Sırtları”nda, Türk’ün “Ayak Sesleri”;

Mehmetçik’ten bir “Bölük”, kesiyor nefesleri;

Genç-ihtiyar ayakta, çıkmış şapka-fesleri!..

“…Harbiyeli Olmak” ne, “Darbelerde” savrulmak;

“Yurt-Bayrak Sevgisi”yle, “pişip-yanıp” kavrulmak!..

“Harbiyeli aldanmaz”, “Aydemir”e de kanmaz;

“21 Mayıs Günü”, dostu, düşman hiç sanmaz;

“Türkeş” haber veriyor, “İnönü” niçin tınmaz?..

“…Harbiyeli Olmak” ne, “Darbelerde” savrulmak;

“Yurt-Bayrak Sevgisi”yle, “pişip-yanıp” kavrulmak!..

Ve “Duruşma-Mahkeme”, sakın “adâlet” deme;

“Darbelerde Harbiye”, “gâflet” oldu “Ülkeme!..”

“20 Yaşta Gençler”in, “hevesi” gitti güme!..

“…Harbiyeli Olmak” ne, “Darbelerde” savrulmak;

“Yurt-Bayrak Sevgisi”yle, “pişip-yanıp” kavrulmak!..

“Bin 459”, “Harbiyeli” sayısı;

Hepsi de “ihraç” oldu, çıkmadı bir dayısı;

“58 yıl” geçti, dinmedi birgün yası!..

“…Harbiyeli Olmak” ne, “Darbelerde” savrulmak;

“Yurt-Bayrak Sevgisi”yle, “pişip-yanıp” kavrulmak!..

= = = ( 2 ) = = =

“Bayar-İnönü” derken, “muktedir”i özlerken;

“Adâlet” kaçtı-gitti, “Partisi” bitti erken;

“Yürekler yangın yeri”, “Âh Bacası” tüterken!..

“Darbelerde Harbiye…”, “60/Atmış Yıl”ın özeti;

“Kukul Hoca” damgalı, “millî hüzün” rozeti!..

“Beşikdüzü-Vardallı”, “…43”, “1 Oc ak” günü;

“M. Hâlistin” var artık, 40 yıla kalmaz ünü;

“10’larca eser” derken, yazıverdi de dünü:

“Darbelerde Harbiye…”, “60/Atmış Yıl”ın özeti;

“İktidar”ın gâfleti, “Aydemir” ihaneti!..

KAYIKÇ’Ali bu “bab”ta, çok söz taşar bu “kap”ta;

“İhtilâl: Can Yakmak”tır; kâh sokak, kâh “bargâh”ta;

Ve de “Raydan Çıkmak”tır, FETÖ’vari “mihrâp”ta!..

“Darbelerde Harbiye…”, “60/Atmış Yıl”ın özeti;

“Düşmanlar” hep sevinir, bu da lâfın en net’i!..

Yorumlar (0)