02.08.2013, 00:57 642

SAXTAKARLIQ ERMƏNİLƏRİN “MİLLİ İDEOLOGİYASIDIR

SAXTAKARLIQ ERMƏNİLƏRİN “MİLLİ İDEOLOGİYASIDIR”

_ __ _“…_Ermeniler_ _öz milli varlığı üçün birbaşa türklərə
borçludurlar. Eğer biz bizanslılar və ya başka avropalılar arasında
qalsaydıq, erməni adı ancak tarixi kitablarda saxlanıla bilərdi”_

_ _

_ _Levo Debeqyan, tanınmış mütəxəssis”

Dövrün bütün məqamlarında erməni toplumunun “milli ideologiyası” harda
nə gördünsə “özününküləşdir” prinsipinə əsaslanıb. Ancak hərdən bir
özlərinin bu “ideologiyaya” qarşı çıxması, bəzi hallarda, etirafları bu
işə “kölgə salır”. Özlərinin tanınmış folklorşünas alimi E. Arustamyan:
“Azərbaycan atalar sözləri və məsələlərinin çoxu Ermeniler tərəfindən
ilkin halda, erməni dilinə tərcümə olunmadan istifadə edilir, ona görə
ki, onların dərin fəlsəfi mahiyyətinin saxlanılması bu cür tərcüməyə yol
vermir....””””” Göründüyü kimi, bu köksüz toplum tarix boyu xoşlarına
gələn mahnilarımızı, atalar sözlərimizi, çalğı alətlərimizi
“özlərininkiləşdirmək siyasəti” aparıblar. “Erməni xalqının kökləri
haradadır, buraya necə, nə vaxt, haradan və hansı yollarla gəlib...Bizdə
bunun dəqiq və aydın sübutları yoxdur.” Bu sitat tanınmış
ədəbiyyatşünas, dilçi, folklorşünas, akademik Manuk Abekyanın “Erməni
ədəbiyyatı tarixi” məqaləsindəndir. Məncə, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur.
Kökü və mənşəyi müəmmalarla dolu olan bu toplum harada məskunlaşıbsa
orada dövlət qurmaq, həmin əraziyə sahib çıxmaq kimi sərsəm məntiqə
söykənən “ideya” irəli sürüblər. Vaxtı ilə Cənubi Qafqaza-bizim
ərazilərə də məntiqsiz ideyaların qurbanı olaraq başka-başka ölkələrdən
pənah gətirmiş, bir az dirçələn kimi oranın sahibi olmağa çalışmışlar.
Və çox təəssüflər olsun ki, tarixi səhvlərimizdən hiyleğerliklə istifadə
edən Ermeniler, əzəli yurd yerlərimizdə-İrəvanda indiki ermənistan
dövlətini yaratmağa nail olmuşlar. Soydaşlarımız isə bu xain toplum
tərəfindən öz dədə-baba yurd yerlərindən ən müxtəlif tədbirlərlə
qovulmuş, didərgin salınmışlar. Ermeniler sonra isə daha da
azğınlaşaraq, Azərbaycan ərazisində ikinci “Ermənistan dövləti” yaratmaq
kimi boş-boş xülyalara düşdülər. Ancak bunun heç zaman mümkün
olmayacağını bilməmiş deyillər. İşğalçı dövlətin tutduğu
qeyri-konstruktiv mövqe nəticəsində Dağlıq Qarabağ problemi hələ də öz
ədalətli həllini tapmayıb. Acı da olsa həqiqətdir ki, indiyə kimi bu
sahədə elə bir müsbət nəticə əldə edilməyib.

  “”İlkin erməni sülaləsi tarixi şəxsiyyətlərdən yox, uydurulmuş
nağıllardan götürülmüş şəxslərdən ibarətdir.” Bu da tanınmış tarixçi,
alim Aykazyanın fikridir. Və bu fikrin davamı olaraq daha bir misal
tarixçi Qaraqaşyandan: “Ermenilerin keçmişi haqqında tarix və rəvayət
kimi qəbul edilə biləcək heç bir məlumat yoxdur.”

  Bu gün ara qatmaq, su bulandırmaqla məşğul və məşhur olan erməni
toplumu müstəqil siyasəti olmadığı üçün Qafqazda gedən proseslərə
təhlükə yaradır. Xislətlərində saxtakarlıq və məkr olan bu toplum tarix
boyu dünyanın hər yerində terrorçuluq, dağıdıcılıq kimi pis niyyətlərini
həmişə həyata keçirməkdə də çox pərgardılar. İnsanlığa yad, yaraşmayan
belə addımları atmaq kökü bəlli olmayan bu toplumun ən yaxşı şakəridir.
Sonda alimləri Basmacyandan daha bir etiraf: “Ermənistanın və
Ermenilerin tarixi və yaranışı çox qaranlıqdır.”

Yorumlar (0)