28.09.2019, 20:22 199

Kurum Kültürü Nedir?

Kurum kültürü, bir kurumun üyelerini karakterize eden ve niteliğini tanımlayan ortak değerleri, tutumları, standartları ve inançları ifade eder. Kurum kültürü, bir kuruluşun hedeflerine, stratejilerine, yapısına, emeğe, müşterilere, yatırımcılara ve toplumun yaklaşımlarına dayanır. Bu nedenle, herhangi bir işletmenin nihai başarısında veya başarısızlığında önemli bir bileşendir.

Birisi bir çalışana, çalıştığı şirketin nasıl olduğunu sorduğunda, aldıkları cevap genellikle kurum kültürünün özetidir. Çalışma ortamının nasıl olduğu, çalışanların birbirleriyle olan ilişkisi, kuralların ne kadar katı veya gevşek olduğu, iletişimin nasıl gerçekleştiği, kuruluşun öncelikleri ne olduğu ve ortamın ne kadar stresli olduğu kurum kültürünün tüm yönleridir.

Kurum Kültürünün Tanımı Nedir? 

Kurum kültürü şirketin vizyonuyla başlar. Normalde vizyon, şirketin amacının tam olarak ne olduğunu anlatan bir cümledir. Daha sonra kurum kültürü, insanların işte nasıl davranması gerektiğini, hangi değerlerin performanslarını artıracağını ve vizyona ulaşmak için hangi uygulamaların uygulanması gerektiğini belirler.

Davranışlar, müşterilerin ve iş arkadaşlarının gördükleriyle doğrudan ilişkilidir ve şirketin kurallarını, fiziksel ortamını, yapılacak ve yapılmayacak şeyleri ve ayrıca şirket ritüellerini içerir.

Değerler, iş yerindeyken yazılı olmayan davranış kurallarına aittir. Örneğin, işçiler birbirlerini dedikodu yapmamalı; veya hepsi şirketin yararı için çalışmalı, vb. Değerler davranışlarla ortaya çıkar, ancak doğrudan tespit edilemez.

Küçük İşletmelerde Kültür

Kültür işletmeler için özellikle önemli bir husus olabilir. Sağlıklı bir kurum kültürü, çalışanların bağlılıklarını ve üretkenliklerini artırabilirken, sağlıksız bir kültür, bir şirketin büyümesini engelleyebilir veya başarısızlığına sebep olabilir. Birçok girişimci, ilk kez yeni bir işe başladıklarında, oldukça doğal olarak kendi başlarına büyük bir sorumluluk üstlenirler. Ancak, şirket büyüdükçe ve çalışan sayısı arttıkça, işletme sahibinin çok küçük bir şirkette başarılı bir şekilde kullandığı otoriter yönetim tarzı şirkete zarar verebilir.

Sağlıklı bir kültürde, çalışanlar kendilerini bir ekibin parçası olarak görür ve şirketin başarılı olmasına yardım etmekten memnuniyet duyarlar. Çalışanlar, başarılı bir grup çalışmasına katkıda bulunduklarını hissedince, bağlılık ve verimlilik düzeyleri ve dolayısıyla şirketin ürün veya hizmetlerinin kalitesi de artabilir. Buna karşılık, sağlıksız bir kültürdeki çalışanlar kendilerini şirketten ayrı bir birey olarak görme ve kendi ihtiyaçlarına odaklanma eğilimindedir. Sadece işlerinin en temel gereksinimlerini yerine getirirler ve en önemli motivasyonları maaşlarıdır.

Kurum kültürü, işin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir şirketin neredeyse her yönünü etkiler. En üst düzey yetenek alımından çalışan memnuniyetini arttırmaya, mutlu bir işgücünün bel kemiğidir. Olumlu bir kurum kültürü olmadan, birçok çalışan işlerinde gerçek değeri bulmakta zorlanacak ve bu da sonuç olarak şirket için çeşitli olumsuz sonuçlara yol açacaktır.

Olumlu bir kültür inşa etmenin en iyi yanlarından biri, herhangi bir bütçeyle, her büyüklükteki şirkette ve herhangi bir sektörde yapılabilmesidir. İşverenler, işgücünün mutluluğuna gerçekten yatırım yapmak için zaman ayırdıkları sürece, pozitif bir kültür büyüyecek ve gelişecektir.

Her şirket farklı olduğu için işe yarayan bir kültür geliştirmenin birçok yolu vardır. Aşağıda, küçük işletme sahiplerinin sağlıklı bir kurumsal kültür oluşturmak için göz önünde bulundurmaları gereken birkaç temel ilke verilmiştir:

Girişimcilerin, şirketin geleceği hakkındaki görüşlerini çalışanlarına açıklamaları ve paylaşmaları gerekir. Vizyonu olmayan bir şirket doğası gereği reaktif olur ve yönetim nadiren rekabetçi tehditleri ele alıp geleceğe adım atar. Ayrıca, küçük işletme sahipleri, kendi davranışlarının ve tutumlarının tüm işgücü için standart oluşturduğunun farkında olmalıdır. Yaşam tarzı, kaliteye adanmışlık, iş veya kişisel ahlak gibi alanlarda kötü örnek olan küçük işletme sahipleri, bu özelikleri şirkete yansıtır.

Tüm çalışanlara eşit davranın

İşletme sahipleri tüm çalışanlara eşit davranmalıdır. Bu, işletme sahiplerinin üstün çalışanlara ekstra ödüller veremeyeceği anlamına gelmez, ancak tüm çalışanlarla etkileşimin onlara saygı duyulması temelinde olması gerektiği anlamına gelir. Birçok küçük işletme sahibi için bu alandaki özel bir sorun, kayırmacılıktır. Birçok küçük işletme aileye aittir ve işletilmektedir. Ancak, iş ortamında kan bağları önemsiz olmalıdır.

İki yönlü iletişim esastır

Sorunları işgücü ile gerçekçi bir şekilde tartışan ve çalışanların bu sorunları çözme konusunda yardım almasını sağlayan küçük işletme sahipleri, muhtemelen sağlıklı bir iç çevre ile ödüllendirilecektir. Bu, katılımcı ve ilgi çekici bir kültür kurulduktan sonra, küçük bir işletmenin rekabette ilerlemesine yardımcı olabilir.

Çalışanlarınızın sağlığına önem verin

Hiçbir kurum, sağlıklı çalışanlar olmadan olumlu bir kültür geliştirmeyi bekleyemez. Olumlu bir kültüre katkıda bulunmak için çalışanların fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak kendilerini iyi hissetmeleri gerekir. Birçok yönden çalışan sağlığı, pozitif bir kurum kültürünün temelini oluşturur. Liderler, çalışanların ofis içinde ve dışında en sağlıklı yaşamlarını sürdürmeleri için gereken kaynaklara, araçlara ve tesis içi sağlık fırsatlarına sahip olmalarını sağlamalıdır.

Hedefleri oluşturun

Hiçbir kurumun açık bir hedefi olmadan kurum kültürü olamaz. İşverenler, herkesin çalışabileceği hedefler oluşturmak için ekipleriyle bir araya gelmelidir. Bir şirket hedefi oluşturmak, çalışanları bir araya getirir ve aldıkları maaş dışında çalışmak için özel bir amaç verir.

Pozitifliği teşvik edin

Olumlu bir kültür oluşturmak için işverenlerin işyerinde pozitifliği teşvik ederek başlaması gerekir. Günlük olarak pozitifliği teşvik etmek önemlidir. İşverenler, sık sık tebessüm etmeli ve zor durumlarda dahi iyimser kalabilmelidirler. Çalışanların, işverenlerinin bu tavırlarını gördüklerinde olumlu davranışlarda bulunma olasılıkları çok daha fazladır.

Sosyal bağlantıları güçlendirin

İşyeri ilişkileri, olumlu bir şirket kültürünün önemli bir unsurudur. Çalışanlar meslektaşlarını zar zor tanıdıklarında ve nadiren etkileşime girdiklerinde, güçlü bir kültürün gelişmesinin mümkün bir yolu yoktur. Liderlerin, çalışanlara işyerinde sosyal etkileşimler için fırsatlar sağlaması gerekir. İşe başlamak için aylık ekip yemekleri, gezileri ve hatta bir kitap kulübü düşünün.

Dinleyin

İyi bir dinleyici olmak, işverenlerin olumlu bir kültür oluşturmaya başlamasının en kolay yollarından biridir. Çalışanları dinleyin ve seslerinin duyulduğunu ve değer verildiğini hissetmelerini sağlayın.

Öte yandan, kurumsal kültür ile ilgili sorunlar küçük işletme başarısızlıklarında önemli bir rol oynayabilir. Çalışanlar, ekstra çaba göstermek yerine, yalnızca kendi işleri için gerekli olan görevleri yerine getirdiklerinde, verimlilik azalır ve büyüme durur. Ne yazık ki, birçok girişimci, işlerinde gelişen kültürleri, gerekli değişiklikleri yapmak için çok geç olana kadar görmezden gelirler. Kurum kültürünü oluşturmanız için geçerli bir kaç sebebi şu şekilde sıralayabiliriz :

Kalıcı Personel

İşletmeye sağladıkları katkılardan dolayı çalışanlarına değer veren bir şirkette, yüksek moral ve olumlu davranışlar görülür. Olumlu bir tutum sergileyen çalışanlar, kuruma sadık kalmaktadır. Yeni işe alımlar ve eğitimler, işçi maliyetlerini yükseltmektedir. Sağlıklı bir kurum kültürü, bir şirketin değerli çalışanlarını tutmasına ve insan kaynakları maliyetlerini düşürmesine yardımcı olabilir.

İtibar

Sağlıklı kurumsal kültüre sahip şirketler, yetenekli ve kalifiye çalışanları kuruma çekebilecek potansiyel çalışanlar arasında olumlu bir ün kazanır. Yüksek kaliteli çalışanları çekmenin yanı sıra, saygın bir ticari itibar, şirketin ürün ve hizmetlerini de daha yüksek fiyatlara sunmasını sağlar. Şirketin finansal piyasadaki değerini artırır.

Verimlilik

Sağlıklı bir kurum kültürüne sahip bir şirkette çalışanların moralinin artması verimliliği arttırır. İşçiler verimliliği artırdığında, kuruluşun finansal sağlığı iyileşir ve kar artışı sağlanır. Verimlilikteki artış, şirketteki etkinlikleri gösteren bir ölçüdür.

Kalite

Sağlıklı şirket kültürleri, çalışanları kaliteli ürün ve hizmetler sunmaya teşvik eder. Kültürleri en yüksek standartlara sahip olan şirketler, çalışanların bu yüksek standartları karşılayan ürünler sunmaları için bir ortam yaratır. Mükemmelliğin kültürel standartları, yüksek kalitede bir üne sahip ürün veya hizmet yaratmada önemli bir faktördür.

Şirket kültürü ile ilgili bazı uyarı işaretleri:

- Yetenekli insanları işe almada zorluk,

- Tam zamanında işe gelmeyen ve eve gidemeyen çalışanlar,

- Şirket etkinliklerine katılımın azalması,

- İletişim sorunlarının oluşması,

- Çalışanlar ve yönetim arasında "biz-onlar" yaklaşımlarının oluşması,

- Kalite ve müşteri memnuniyetinin azalması.

Bu uyarı işaretlerinden biri veya birkaçı bir işletmede varsa, küçük işletme sahibi, şirketin misyonunu ve hedeflerini yeniden gözden geçirmek ve çalışanlarla daha açık bir ilişki kurmak dahil, kültürü geliştirmek için adımlar atmalıdır.

“Rakiperinize üstün gelmek için önce işyerinde kazanmanız gerekir.”

Kurum Kültürü oluşturmak için aşağıdaki soruları sorarak başlayın:

Biz Kimiz?

Neye inanıyoruz?

Bize ne ilham veriyor?

Nereye gidiyoruz?

Oraya vardığımızda nasıl görünecek?

Yorumlar (0)