Alexa

Lider Kimdir, Özellikleri Nelerdir?

İş başarıya ulaştığında, çoğu insan bunun çoğunlukla işletmenin ortaya çıkardığı strateji nedeniyle olduğunu düşünür. Strateji, çeşitli nedenlerin bir parçasıdır ancak başarının tek nedeni değildir.

Başarılı bir iş sadece iş stratejilerinden değil, aynı zamanda olağanüstü liderlikten oluşur. Büyük bir lider, diğer her şeyin birlikte çalışmasını sağlayan katalizör görevi görür. Bir işletmeyi yürütmek için gereken tüm temel şeylere sahip olan ancak iyi bir lideri olmayan bir işletme, pazardaki konumunu koruyamaz. Lidersiz bir örgüt; düzensiz bir ordu, öğretmensiz bir okul ve ebeveynsiz bir ailedir.

Bir kurumun başarısını belirleyen pek çok etken vardır. Şüphesiz liderler bu başarının temel nedenlerinden biridir.

Liderlerin zor kararlar alması ve hızlı davranması gerekir, ancak bu çalışanlar arasında bir korku kültürü oluşturmamalıdır. Hatalar, kişinin yanı sıra şirketin büyümesinin bir parçasıdır.

Liderlik Nedir?

Basit bir tanım ile liderlik, bir grup insanı ortak bir hedefe ulaşmak için harekete geçmeye motive etme sanatı diyebiliriz. Liderler, çalışanları ve diğer yöneticileri şirketin ihtiyaçlarını karşılama stratejisiyle yönlendirir.

Daha da basit bir ifadeyle, lider eylemin ilham kaynağı ve yöneticisidir. Diğer çalışan ve yöneticilerin, kendi belirlediği hedefleri ve yolun takibini sağlayan kişilik ve liderlik becerilerinin birleşimine sahip olan kişidir.

İş dünyasında güçlü liderlik becerisine sahip bazı kişiler, genellikle; CEO (İcra Kurulu Başkanı), COO (İşletme Sorumlusu), CFO (Mali İşler Sorumlusu) veya Yönetim Kurulu başkanı gibi pozisyonlara yükselirler.

Çoğu kez, "Lider" ve "yönetim" terimleri birbirlerinin yerine kullanılır.

Yönetim, bir şirketin yönetim yapısının veya çeşitli departman ekip liderlerinin yöneticileri olan kişi anlamına gelir.

Lider ise, yöneticilik vasfının ötesinde özellikler gerektirir.

Liderler, bir şirkete ve çalışanlarına yön verir. Çalışanlar, şirketin hedeflerini ve bu hedefe ulaşmak için kimi izleyeceğini bilmelidir. Liderler, çalışanlara sorumluluklarını nasıl yerine getirebileceklerini göstermeyi ve görevlerinin tamamlanmasını denetlemeyi içerir.

Liderlerin, güçlü karakterleri vardır. Dürüst, güvenilir ve etkileyicidirler. Liderler konuşmaları ve şirketteki diğer çalışanların da başarılı olmaları için hareket ederler.

Liderler çalışanlarla konuşur ve onları dinler, soru ve endişelerini dikkate alır, empati kurmayı bilir. Liderler, şirketi ileriye taşımak ve yeni başarı seviyelerine ulaşmak için etkili iletişim becerilerini kullanır.

Üretken lider iyimserdir ve personel için pozitif enerji sağlar.

İyi liderler destekleyicidir ve başkalarının iyiliğini düşünürler.

Lider ve Örgüt Kültürü :

Kültür oluşmamış şirketlerde, dışarıdan görünen ile iç yapısı arasında çok fark vardır. İç yapı organizasyonun kültürüdür. Örgüt kültürü, çalışanı elde tutma oranını artıran şeydir. Büyük bir örgüt kültürü oluşturmada kilit oyuncular üst yöneticilerdir çünkü kültür oluşturma yetkisine sahiptirler. Çalışan katılımını takdir eden, destekleyen ve motive eden bir kültür, çalışan katılım oranını arttırır.

İyi bir lider, işletmenin verimliliğini ve genel verimliliğini artıran daha iyi bir iş dünyası yaratır.

Lider ve Vizyon :

Lider, işletmeye amaç duygusu sağlar. Bir lider işin nereye gittiğini görür. İşletmenin ihtiyacının farkına varır ve zor zamanlarda onlara rehberlik eder. Tüm şirket çalışanlarının aynı yöne yönlendirilmelerini sağlayacak stratejik yönlendirme sağlar. Şirketin iyi bir lideri varsa, engeller önemsiz görünecektir. İyi bir lider vizyonu korur. Vizyonu çalışanların duygularına yansıtır.

Lider ve Risk Yönetimi :

Şirketlerde risk unsuru her zaman mevcuttur. Riski ele almak ve yönetimi riskin olduğu durumlardan haberdar etmek iyi bir liderlik için çok önemlidir. İyi bir lider, yönetimi ve çalışanları olası risk yönetimi için eğitir. İşgücünün hazır tutulması, işletmelere dolaylı olarak büyük değer katacak stratejik vizyon kazanmalarına yardımcı olacaktır. Liderler, şirketin hedeflerini bilir ve o hedeflere ulaşmak için gereken adımları planlar. İşi büyütmek için risk almak liderlerden beklenen davranışlardandır.

Lider ve Beceri :

İyi bir lider, çalışanların becerilerini geliştirmelerine, potansiyel yeteneklerini anlamalarına yardımcı olur. Bu becerileri uygulama ve geliştirme fırsatı sağlar. Bu yaklaşım, hem şirketin hem de çalışanın başarısını artırır.

YORUM EKLE