09.11.2021, 10:32

Azerbaycan'da Ulusal Bayrak Günü

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmed Emin Resulzade, "Bir kez yükselen bayrak bir daha  enmez" dedi. Ve 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin üç renkli bayrağı çekildi. Ancak bu bayrak sadece 23 ay dalgalanabildi. Düşman kuvvetleri buna izin vermedi.

Azerbaycan yetmiş yıl sonra bağımsızlığını yeniden kazandı ve üç renkli bayrağını yükseltti.

Azerbaycan bugün Ulusal Bayrak Günü'nü kutluyor.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin (APR) 9 Kasım 1918 tarihli toplantısında Azerbaycan'ın üç renkli bayrağı devlet sembolü olarak kabul edilmiştir.

27 Nisan 1920'de Bolşevik işgalinden sonra Halk Cephesi bayrağının yerini Azerbaycan SSC'nin kırmızı orak çekiç bayrağı aldı.

5 Şubat 1991'de Azerbaycan Yüksek Sovyeti'nin kararı ile mevcut üç renkli ve ay yıldızlı bayrak bağımsız cumhuriyetin devlet bayrağı ilan edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 18 Kasım 2009 tarihinde imzalanan kararname ile 9 Kasım Ulusal Bayrak Günü olarak kutlanmaktadır.

Cumhurbaşkanı ayrıca Ulusal Bayrak Günü münasebetiyle İş Kanunu'nda değişiklik yapılması için meclise bir teklif gönderdi. Öneriyi değerlendiren Milli Meclis, Ulusal Bayrak Günü'nün çalışma dışı bir gün olduğuna göre İş Kanunu'nda değişiklik yaptı.

1 Eylül 2010 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla Bakü'nün Bayil bölgesinde Devlet Bayrak Meydanı açıldı. Meydanda Devlet Bayrak Müzesi de kurulmuş.

Unutulmamalıdır ki, bağımsız Azerbaycan devlet bayrağında üç renkle ifade edilen ve yirminci yüzyılın başlarında milli bağımsızlık ideolojimizin üç temel ilkesini oluşturan "Türkçülük, İslamcılık ve çağdaşlık" formülünün yazarı önemli bir şahsiyet- Ali bey Hüseyinzade.

Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bayrağının kullanımı Azerbaycan Anayasası'nın 23 ve 75. Maddeleri, Azerbaycan Cumhuriyeti "Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrağı Hakkında" Kanunu ve "Devlet Bayrağı Hakkında Yönetmelik" ile düzenlenmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin "bu Kanunla onaylanmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrağının renk ve şematik açıklaması yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelikler ile onaylanmıştır.

Yönetmeliklere göre Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal bayrağı, eşit genişlikte ve uzunlukta yatay şeritlerden oluşan dikdörtgen bir parça şeklindedir: üst şerit mavi, orta şerit kırmızı, alt şerit yeşildir. Bayrağın her iki yanında bulunan kırmızı şeridin ortasında beyaz bir hilal ve sekizgen bir yıldız bulunmaktadır.

Genişliğin bayrağın uzunluğuna oranı 1: 2'dir. Hilal ve sekizgen yıldızın görüntüleri, kenar oranı 3: 4 olan bir dikdörtgenin içine yerleştirilmiştir; Dikdörtgenin köşegeni, bayrağın genişliğinin 1/2'sine eşittir. Hilal görüntüsü, eş merkezli olmayan (aynı merkez) iki dairenin parçaları şeklindedir; büyük dairenin çapı, dış dikdörtgenin genişliğine eşittir ve küçük dairenin çapı, bayrağın genişliğinin 1/4'üne eşittir. Küçük dairenin merkezi, bayrağın geometrik merkezinin solunda, bayrak genişliğinin 1/60'ına eşit bir mesafede bulunur. Sekizgen yıldızın görüntüsü hilalin sağındadır, yıldızın dış çemberinin çapı bayrak genişliğinin 1/6'sı ve iç çemberin çapı 1/12'dir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrağı ve resmi, boyutu ne olursa olsun, her zaman resimlere tam olarak karşılık gelmelidir.

Bugün, bağımsız Azerbaycan'ın üç renkli bayrağı, düşmandan kurtarılan vatanımız da dahil olmak üzere tüm yüksekliklerde gurur ve yemin yeri olarak dalgalanıyor!

Yorumlar (0)