Alexa
banner322

GAVİM GARDAŞ ÇABUK GEL

"Ağlaram ağlar kimin

Derdim var dağlar kimin

Yüz yerden yaralıyam

Gezerem sağlar kimin"

(Kerkük Türküsü'nden)

Gavim gardaş, tez yetiş, özden vurdu hâin el;

El beklerem yıllardır, nerdesen sen çabuk gel!

Gel çabuk, yakılmışam, lâkin yıkılmamışam;

Beslediğim el ilen sırtımdan vurulmuşam!

Vurulmuşam sırtımdan, Türkmenem dedihçe men;

Meni vuran el idi, dün ellerimi öpen!

Öpen dün ellerimi, bugün, niçin baş yağı?

Yağı ki, şimdi ayân; o, emperyal uşağı!

Uşağı emperyalin; hem nankör, hem de hâin;

Hâinde yok merhamet kuşanmış çepçevre kin!

Gavim gardaş tez yetiş, canavardır her yanım!

Köz köz oldu yüreğim, Arş'a dek feverânım!

YORUM EKLE