22.12.2018, 20:50 220

Azeri Değil, Azerbaycan Türk'ü!

Geniş bir zaman dilimine yayacak olursak; Kâinatın varlığından bu yana Türk ve Türklük düşmanları her dönemde peyda olmuştur. Her dönemde Türklüğün üzerinde gezen kara bulutlar tarih sahnesinde yerlerini almışlardır. Onlar için yaşam gerekliliği saydıkları alçakça Türklüğe düşmanlık etmek hava gibi, su gibi, onlar için şart olan hal-i vaziyetler arasında yerini almakta.. Türkün ulu ülküsü olan Kızıl Elma yolunda ilerlerken elbet çalılıklardan geçecek, elbette ayaklarına böylesi dikenler batacak. Bugün o dikenli yolda ilerlerken Türk Dünyasının umudu olan gençliktir.

Dünya Türklüğünün kurtarıcısı olacak; Türk Gençliği milli şuur ve miii ahlak ile donatılarak asırlardır düşmanımız olan bütün düşünceler ve şer odaklara kimi zaman siyasi, kimi zaman askeri, kimi zaman diplomatik olarak gerekli cevabı verecektir. Sosyal ve kültürel açıdan emperyalizm ile olan mücadeleyi; araştırarak özünü unutmayarak vermek zorundadır; Aziz Türk Gençliği!

Türk dünyasında zuhur eden ve asırlardır diyebilirim bu tekrar edilmekte. Bunun adı ‘’AZERİ’’ kelimesi. Evet, teşhisimde mübalağa görmüyorum asırlardır ‘’TÜRKLÜĞÜN’’ kalbi olan Azerbaycan Türklerine Azeri deniliyor. Bu Azeri kalıbı gerek devlet yöneticileri tarafından, gerekse Tüm Türk Dünyası Türklüğü tarafında n dile getirilmekte. Azeri değil! AZERBAYCAN TÜRKLÜĞÜ.

Azeri Fars kökenlidir. Sovyet Rusya zamanında Asya Türklüğü ile Anadolu Türklüğü arasında ki bağı koparmak için Komünizm tarafından içimize sokulan bir emperyalist sistemdir. Bilinir ki Gaznelilerden 1925 tarihine kadar İran da muazzam bir Türk hâkimiyeti mevcuttur. 25-30 milyon civarında bir Türk’ün yaşadığı İran coğrafyasından bahsediyorum sizlere. Azeri İran da yaşayan küçük bir topluluktur. Fars hali söz konusudur. Azerilik ile Türklüğün bir alakası mevcut değildir. Tamamen Komünist Stalin tarafından icat edilen bir söylemdir. Azerbaycan Türkleri; Oğuz soylu Türklerdir. Aynı bizler gibi Oğuz soyludur. 1920 civarında bu siyasi sebeplerle Azeri kelimesi türedi ve dile sirayet etti.

İran ile Rusya arasında imzalanan Türkmen çay antlaşması (1828) ile Azerbaycan Türkleri ile İran Türkleri arasında maalesef bir ayrılık söz konusu olmuştur. İran ve Rusya bir milletin kaderiyle oynayarak Azerbaycan’ın hak iddia edememesi durumuna getirmişlerdir. Bu antlaşma ile Revan ve Nahcivan’ın Rus hâkimiyetine girmesi ile sonuçlanmıştır. Azerbaycan Türkleri arsında oluşan bu bölünme neticesinde türlü oyunlar Türklük üzerinde oynanmaya başlanmıştır.

Azeri diye hitap eden Türk düşmanları şu şekilde bir beyanda bulunmuşlardır. Sözde kendi haklılıklarını savunmak için ‘’ Aslında Azerbaycanlılar Türk değillerdir. Oğuzların yani Osmanlı ve Selçukluların bu bölge gelerek işte hem Türkleştirip hem de; İslamlaştırdıklarını ‘’ beyan ederek bu sebeple Azeri denildiğini öne sürmüşlerdir. Oysa bu öneriyi kullanan ahmaklar bilmelidir ki Anadolu’nun fethinden evvel İran, Azerbaycan, Irak Suriye fethi yapılmıştır. Yani ulu ceddimiz Anadolu’ya gelmeden evvel bu toprakları fetih etmiştir.

Azeri diye bir millet yoktur. Azerbaycan Türk’ü vardır. Kızıl Komünist şairler bile; Bakü’nün Türk kızları diye bahsettikleri edebi açıdan sabittir. Horasan üzerinden akın akın cihana hükmeden Oğuz soylu Türkler Anadolu’ya Azerbaycan-İran –Irak- Suriye den sonra gelmiştir. Yani Azeri dedikleri Fars olan bu deyimin anlatıldığı hikâyede asılsızdır. Azerbaycan Türklerine Azeri demek bir hakarettir. Bir milletin muazzam benliğini göz ardı etmektir. Türklüğün ırmağına set çekmektir. Türklüğün Oğuz soylu kandaşlarımıza karşı yapılan zulüm dür. Azerbaycan Türklüğü vardır Azerilik yoktur. İran’ın belirli küçük topluluğu olan Azeriler Türk değillerdir. Türklük ile alakaları mevcut değildir. Şimdi ahmaklık edip o zaman Türkiyelilik Azerbaycanlılık muhabbeti yapmak isteyen halkların kalleşlerine de kelamım şu olacaktır BİZ TÜRKÜZ. Ayrılmaz bir bütün ve yıkılmaz bir kaleyiz.

İKİ BEDENDE BİR CAN; TÜRKİYE AZERBAYCAN!

Türk dünyası topyekûn Türk ülküsü için mücadele edip tarihin bizlere zorla dedirtmeye çalıştığı bu kavramı asla ama asla dile getirmeyecektir. Türk dünyası bir olduğu sürece her türlü Marksist düşüncelere karşı omuz omuza gerekli mücadeleler verecektir.!

YAŞASIN TÜRK MİLLETİ! YAŞASIN TÜRK DEVLETİ! YAŞASIN BÜYÜK KIZILELMA ÜLKÜMÜZ!

VAROL’SUN IRKIMIN TURAN ÜLKÜSÜ

TANRI TÜRK’Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN

Yorumlar (0)