25.10.2020, 12:42

Hollanda 1946-1947 cinayetleri için Endonezlere tazminat ödemeyi kabul etti [1]

Amsterdam Reuters haber bürosunun 20 Ekim 2020 günlü Endonezce haberine göre (1) Felemenkler ikinci dünyasavaşı ardından gelen toplu katliamlar için Endonezlere tazmnat ödeyecek.

Haber özetle şöyle: Hollanda kişi başı 86 milyon rupi (5 bin yuro) savaş kurbanlarının çocuklarına ödemeyi kabul etti. Felemenk hükümeti Endonezya'nın 1940'ların sonlarında bağımsızlık savaşı sırasında Felemenk katiller sürüleri tarafından infaz edilen tüm erkeklerin çocuklarına 5 bin euro tutarında tazminat (uang kompensasi) ödeyecek. Bu sene başında Felemenk mahkemesinin 1946-1947 yılları arasında Sulawesi'de öldürülen 11 kişinin dullarına ve çocuklarına tazminat ödemesine hükmeden bir kararın ardından bu sonuca vardılar. Felemenk yargıçlar daha önce Endonezya'nın Hollanda sömürgeciliğinden kurtulmak için bağımsızlık mücadelesini sürdürdükleri sırada işlenen şiddet eylemlerini zaman aşımı nedeniyle reddetmişlerdi. Felemenkya Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Savunma Bakanı Ank Bijleveld, "Babalarının yargısız infazın kurbanı olduğunu kanıtlayabilen çocuklar tazminat alma hakkına sahiptirler." dedi. Hollanda parlementosunda verilecek tazminat miktarının 5 bin yüro olarak belirlendiği bildirildi.

Bununla birlikte, tazminat talep edecek taraflar, ebeveynlerinin gerçekten de belgelenmiş bir infazda öldürüldüğüne dair kanıtlar ve kimlik belgeleri yoluyla soy kanıtı dahil olmak üzere bir dizi kriteri karşılayabilmelidir.Felemenk mahkemesi, o sırada Endonezyalı özgürlük savaşçılarını ortadan kaldırmak için bir tasfiye eylemi olarak tanımlanan şekilde Hollanda sömürge güçleri tarafından işlenen zulümler için tazminat talep eden bir akrabanın davasıyla ilgili bir dizi başka dava da düzenliyor. En az 860 insan çoğu Aralık 1946 ile Nisan 1947 arasında, Sulawesi bölgesinde o zamanlar Selebes olarak bilinen bölgede idam mangalarının elinde katledilmişti. 2013 yılında Hollanda hükümeti, sömürge askerleri tarafından öldürülenlerden dolayı özür diledi ve öldürülenlerin dullarına tazminat ödeneceğini açıkladı. Bu yılın başlarında, Hollanda Kralı Willem-Alexander, bir Hollanda Kralı tarafından Endonezya'nın bağımsızlık mücadelesi sırasında 'aşırı şiddetten' (kekerasan berlebihan) ötürü ilk kez özür dilemişti.

Gelelim olayların arka yüzüne o tarihlerde neler olduğuna bir bakalım:

1941 yılında Japonlar Felemenkleri adalardan kovup yeni sömürgeci sevimli abi (saudara tua) sıfatıyla adalar yerleştikten sonra alandan kaçan Felemenkler 1945 yılından sonra Japonların alandan çekilmesiyle yeniden sömürü-kemiri dönemini canlandırmak için adalara dönüp çok gayret ettiler. Felemenk hükümeti desteğinde adalarda uydu ve kukla devletçikler (negara boneka) de kurdular. Endonezler 1945-1949 sürecinde Endonezya Sukarno önderliğinde Felemenklere karşı bağımsızlık mücadelesi verdi.Felemenkler işte bu süreçte İslâm ülkelerinde mevcut olan ve musevi asıllı müslümanların uydurduğu “mehdi” inancını da istismar etti. Müslümanların mehdi hiristiyanların ise mesih dediği ulu kurtarıcı gelecek ve adil bir sultan olarak (raja adil) bu dünyada adaleti ve hürriyeti gerçekleştirecekti.

Bu amaçla da Raymond Pierre Paul Westerling (1919 - 1987) İstanbul doğumlu Yunan-Felemenk melezi bir katilin önderliğinde “Adil Sultan Ordusu” (Angkatan Perang Ratu Adil kısaca APRA) adlı genel karargâhıBatı Cava, Bandung’ta olan bir bir katiller sürüsü kurdular. Saf müslüman halk arasında İstanbul doğumlu bir adil sultanın mehdi olarak geleceği inancı Cava ve Endonezya halkı arasında yaygındı. Konu ile ilgili menakıpnameler (serat) bile vardı. Bir Türk adil sultan İstanbul’dan çıkıp gelecek ve Endonezleri kurtaracaktı. Halk böyle inanıyordu. (2) O nedenle İstanbul doğumlu bir Felemenk subayın seçilmesi tesadüf değildi. Böylece halkın dini inancı daha iyi istismar edildi ve kandırılmaya çalışıldı. Bu süreçte evrensel barışı temin edecek diye halkın akidesi istismar edilerek cahil insanlar da kullanılmaya çalışıldı. Ülkesinin bağımsızlığı için çalışan kahramanları ise kendi ifadesiyle “köyün ortasına bir kazık diktik ve başını kazığa iliştirdik” dediği cinayetlerle art arda feci şekilde yok ettiler. “Eylemleri en yüksek makamların onayına sahipti ve Hollanda makamlarının gözünde o dönemde başarılı bir komutandı. Kararlı ve etkili" diye o zamanki Felemenk yetkililerin savunduğu bir uyduruk dini lider safsatasıydı.

Felemenkler aradan 75 sene geçtikten sonra barsaklarını temizleme gereği neden duydu? Buna kafa yormak lazım.

Ancak kimin nerede kimi katlettiğini çok iyi bilmelerine rağmen neden “kanıtlama” şartı koştukları da bir ayrı meseledir.

Şunu iyi bilmeliyizki Endonez dindaşlarımızı ne kadar iyi tanırsak Batılı dost/ düşmanlarımızın da gerçek yüzünü o derece net göreceğiz.

Zaman buldukça bu konuyu satırlarımıza taşıyacağız.

Arapların bile bize ihanet ettiği tüm düşmanlarımızın yanında gönüllü nefer olduğu acımasız bir dünyada Felemenklerin tazminat ödemeyi giden yolu 2013 yılında özür dileyerek açmalarının nedenini düşünüyorum.Tarih bilinci önümüzü aydınlatacaktır, emin olunuz.

(1) https://news.detik.com/internasional/d-5220519/belanda-akan-bayar-rp-86-juta-ke-anak-indonesia-korban-pembunuhan-kolonial

(2) Fenomena Ratu Adil Dalam Kekuasaan Jawa, Arif Widaysanto, 2016,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. http://digilib.uin-suka.ac.id/4782/

[1] https://www.kapsamhaber.com/hollanda-endonezlere-tazminat-odemeyi-kabul-etti-makale,2504.html, 20.10.2020

Yorumlar (0)