27
Mayıs 2018
Ülkemizde Sağlık Kurumlarında Yapılanma ve Sağlıkta Dönüşüm (7)

Sevgili dostlar nihayet yedinci bölümde Ülkemizdeki sağlık kurumlarındaki yapılanma ve sağlıkta dönüşüm projelerini bitireceğiz inşallah. Gördünüz bu projelerin çıkış noktalarını ve karmaşıklığını. Cumhuriyet hükümetleri disiplinli...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2018
ÜLKEMİZDE SAĞLIK KURUMLARINDA YAPILANMA VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM (6)

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre; her türlü hazırlığını ve mevzuat altyapısının oluşturulduğu Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) modeli ile sağlık tesisleri, Ar-Ge birimleri, yüksek teknoloji merkezleri, sosyal yaşam alanları ve...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2018
ÜLKEMİZDE SAĞLIK KURUMLARINDA YAPILANMA VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM (5)

Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında halihazırda model kapsamında yapılması hedeflenen ve toplam 43 bin yatak kapasitesine sahip olması beklenen 33 sağlık kuruluşunun 2018 yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Projenin yapım ve tamamlanma...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2018
ÜLKEMİZDE SAĞLIK KURUMLARINDA YAPILANMA VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM (4)

Ülkemizin  en çetrefilli sorunlarından birisi Sağlıkta Dönüşüm Projesidir. Bu proje kapsamında daha ne bilinmeyenler çıkacak hiçbir kimse yeterli bilgiye sahip değildir. Adeta sihirbazın şapkasından tavşanı, kuşu, v.s çıktığı...

MAKALEYİ OKU
19
Mayıs 2018
ÜLKEMİZDE SAĞLIK KURUMLARINDA YAPILANMA VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM (3)

Sağlık kurumlarında yapılanma ve dönüşümün üçüncü bölümündeyiz. Sağlık sektöründe özelleştirme ile ilgili gelişmelerin safahatını öğrenmedikçe ülkemizdeki sağlık sınıfındakiyapısal sorunları ve çözümünü asla idrak...

MAKALEYİ OKU
18
Mayıs 2018
ÜLKEMİZDE SAĞLIK KURUMLARINDA YAPILANMA VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM (2)

Ülkemizde sağlık piyasasının serbest rekabete açılması politikasının somut görünümünün ortaya çıkması için 2003 yılına kadar beklemek gerekmiştir. Bu zamana kadar çıkarılan yasalarla sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması yönündeki...

MAKALEYİ OKU
16
Mayıs 2018
SAĞLIK KURUMLARINDA YAPILANMA VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM (1)

1991 seçimlerinde Süleyman Demirel, seçim meydanlarında, binlerce vatandaşa, seçim vaadi olarak, seçim otobüsü üzerinde yeşil kartı gösterip, 'Bu yeşil kartı gösterince, hastane kapılarında beklemek yok. Ananın adı ne, babanın adı...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2018
Aile Hekimlerinin Problemleri

Anayasamızın 56 ncı Maddesi der ki: 'A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması MADDE 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. "Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2018
Sağlıkta Basamak Sağlık Kuruluşları Ve Aile Hekimlerinin Dünü Bu Günü Ve Sorunları

Sevgili dostlar nihayet beklediğim bir şeydi. Dünkü yazımda belirttiğim gibi dakika bir gol bir yazdığım yazıdan rahatsız olanların şikayeti sonucu facebook yönetimi 19 mayıs 2018 tarihine kadar bir haftalık yayın kısıtlama cezası tarafıma...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2018
Sağlık sistemimizde ki sorunlar, Sağlık Politikaları

Ülkemizde en zor şey yazarlık, köşe yazarlığıdır. Yazarsınız bir dert yazmazsınız bir dert. Yazarsınız acaba yazdıklarımda suç unsuru var mıdır? diye sürekli düşünür yada acaba bana bundan dolayı cephe alıp, yakınlarıma ve...

MAKALEYİ OKU