23.01.2023, 14:52

Beyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-15

HÂL

Nedir, bu up-uzun dil; nedir, bu savruk lisân?

Biraz nâzik ve kibar olamaz mı ki, insan!...

NE KALDI

Güzel sözler söylendi; bundan, bana ne kaldı;

Sâde bir dilsiz kalem, kuru bahâne kaldı!..

GİDİLMEZ

Yalancıyla câniyle, asla girme, kolkola ;

Riyâkâr, fesatçıyla revân olunmaz yola!

KİBİR ÂBİDESİ

Sana sorulmaz soru; senden, edilmez ricâ;

Dersin, fakat uymazsın: Hak yoladır ilticâ!..

RUH HÂLİ

Bütün egolar sende; yalan, kibir ve riyâ!..

Nasıl bir melânetle karılmış sende maya!

ÂH

Kolay değil taşımak, bunca mâsûm âhını!..

Garibin çilesini, mağdurun günahını!..

AT İZİ

At izi mi karıştı, yine itin izine!..

Kim, at; kim, it, belirsiz; hep düzüne düzüne!..

RİYÂKÂR

Bugün böyle konuşur, yarın söyler tersini;

Yemin, yemin üstüne, hep tepesinde kini!.

KAHRAMAN

Batı’ya yalvar yakar; sonra, dön, kükre bana!

Adın çıkar, çok geçmez, yakında kahramana!

BATI

Ne Batı’yı bildiniz, ne Doğu’da kaldınız;

Özünüzü kaybedip, herkese aldandınız!..

Yorumlar (0)