17.09.2020, 00:46

GÖNÜLDEN SEVMEK (Âşık Kemâlî Bülbül’ün Vefâtının 8. Yılı Münâsebetiyle)

Âşık Kemâlî Bülbül, 23 Eylül 2012 târihinde aramızdan ayrılmıştı. Seksen dört yaşındaydı (10 Mart 1928 doğumlu). Sekiz yıl geçti.

Güzel insandı. Heyecan adamıydı. Yazmayı severdi. Eli açık, gönlü zengin, millî ve mânevî hisleri yüksekti.

“Âşıktır” başlıklı şiirinde:

“Gönülden severek âşık olanlar

Mânâya âşıktır maddeye değil”

Diyerek, ‘istikameti’ni ortaya koymaktadır.

“Gönülden Sevmek”; tevâzû ister, hoşgörü ister, fedâkârlık ister, gayret ister, muhabbet ister.

Dünya şiirin zirve ismi Yûnus Emremiz ise, bir şiirinde şöyle der:

“Aşksız âdem dünyada belli bilin ki yoktur

Her biri nesneye sevgisi var âşıktır

Çalabın dünyasında yüzbin türlü sevgi var

Kabul et kendözüne gör hangisi lâyıktır

Biri Rahman-ı rahim biri şeytan-ı racim

Onun yazdığı müzdi sevgisine talluktur

Dünyada peygamberin başına geldi bu aşk

Tercümanı Cebrail ma’şukası Hâlık’tır”

Demek ki; “Aşksız âdem ...yoktur”; şöyle veya böyle, her insanın, mutlaka, bir “nesneye sevgisi var”dır. Fakat , bu “yüz bin türlü sevgi”deki esas maksat, “Hâlık”a ulaşmak arzusudur.

Nihâî hedef; Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellemin “başına gelen bu aşk”a yaklaşabilmektir. Nihâî istikamet budur!..Nefsânî’den uzaklaşmak ve rahmânî olana kavuşma isteği hattâ onunla hemhâl olabilmektir!..

Âşık Kemâlî Bülbül, “Âşıktır” şiirinde, kendisini târîfe çalışır ve  bu “rahmânî” yol üzerinde arayışta bulunmak ister. Bu aşkını ise, şu mısrâlarıyla  îzah eder:

“Yükünü hayırdan yüklenen kişi

Yalandan riyâdan paklanan kişi

Mâneviyatla çiçeklenen kişi

Cevhere âşıktır haddeye değil

Hak söz kabul eder doğru telkini

Terk edip öfkeyi garazı kini

Sîgaya çekerek her dem kendini

Sâdığa âşıktır sattıya değil

Allah’ın rahmeti âleme ganî

Belin kamburlaşır gençliğin hani

Kemâlî Bülbül de böyle bir fâni

Kâbe’ye âşıktır Cidde’ye değil”

Rabbi’m, O’nu, âşık olduklarıyla hemhâl eder inşâ-Allah!..

Zîra; Peygamber Efendimiz, “Kişi, sevdiği ile berâberdir” buyurmaktadır.

    

Yorumlar (0)