Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU Takip et

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Bütün Yazıları

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

TARİHE NOT DÜŞME ADINA

1. Türkler tarihin farklı zaman dilimlerinde Anadolu'ya gelmişlerdir. Bazen tarihçiler bir-iki cümleyle bu duruma işaret ederken bazen de gelişmelerin ayrıntılarına dair bilgi elde edilebilir. 2. Türk yurtlarının tamamında görülen kaya...
22 Ocak 2020

TÜRKİYE’DE İHTİSASIN KIYMETİ

Uygarlık tarihinde tarım, ağır sanayi ve bilgi devrimi insanlığın hayatını kolaylaştıran üç büyük aşama olarak kabul edilir. Bunların ortaya çıktığı ülkeler ve toplumlar çağdaşlarının ilerisine geçerek öncü olurlar. Türkiye...
14 Ağustos 2019

TÜRKLERDE BİR ARADA YAŞAMA KÜLTÜRÜ

Türklerin tarihte bıraktığı en önemli izlerden birisi farklı kökenden, kültürden ve inançtan insanlarla bir arada yaşayabilme kabiliyetidir. Gerek ana yurtta gerekse göç ettikleri yerlerde bulunan halkları kurdukları devletlerin vatandaşı...
19 Nisan 2019

BİR UMUT KAPISI OLARAK SAMSUN

Samsun pek çok insanın hayatında yeni bir başlangıcın ilk adımının atıldığı yerdir. Kafkasya'daki Rus baskısından kaçarak Osmanlı Devletine sığınan topluluklar için güvenilir bir liman olmuştur Samsun. Aynı şekilde Balkanlardan...
10 Aralık 2018

19 MAYIS: TÜRKE BAYRAM YUNANA MATEM

19 Mayıs 1919, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişi olarak bu tarihte Samsun'a çıktı ve 9 Eylül 1922'de İzmir'de Yunanlıların İzmir'e dökülmesiyle sonuçlanan Milli...
18 Mayıs 2018

YİNE VE YENİDEN MENBİÇ

Menbiç, Haleb'in kuzeydoğusunda, Fırat nehrinin batısında, Türkiye sınırına yaklaşık 40 km. mesafede yer alan bir şehir. Suriye'nin kuzeyinden Anadolu'ya ulaşan güzergâhta en stratejik mevkilerden birisi Menbiç'tir. Doğuda...
28 Şubat 2018

Batı Trakya'da Bir Yunan Oyunu

Sayın Cumhurbaşkanı Yunanistan gezisi sırasında Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili olarak çeşitli meselelere temas etti. Bunlar arasında en dikkat çekici olanlardan birisi Batı Trakya Türklerinin yaşadığı dini ve kültürel sıkıntılardı....
11 Aralık 2017

DİNDARLIK ADINA ATATÜRK DÜŞMANLIĞI YAPMAK

Mustafa Kemal Atatürk tarihe mal olmuş bir şahsiyettir. Bütün tarihi kişilikler gibi onun hayatı, fikirleri, dünya görüşü vs. tartışılabilir. Esasında Atatürk'ü adeta bir tabu haline getirenler, onun insani yönünün, günlük yaşantısının...
10 Mayıs 2017

En Acısı Alışmak

Geçtiğimiz günlerde bir şehit cenazesine gittik. Ömrünün baharında, kapılardan sığmaz bir yiğit ebedi âleme uğurlanıyordu.  Cenaze namazı için saf tutulduğunda tabutun 10-15 metre gerisindeki güvenlik noktasının arkasında yerimizi...
17 Aralık 2016

NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ?

İnsanlar hayattan farklı şeyler bekler. Bu beklentileri onların önceliklerini ve yaşam standardını belirler. Dünyanın her yerinde insanların farklı biçimlerde yaşamalarının ardında yatan temel belirleyici, beklentilerin çeşitli olmasıdır. ...
30 Ekim 2016