Alexa

TÜRKİYE’DE İHTİSASIN KIYMETİ

Uygarlık tarihinde tarım, ağır sanayi ve bilgi devrimi insanlığın hayatını kolaylaştıran üç büyük aşama olarak kabul edilir. Bunların ortaya çıktığı ülkeler ve toplumlar çağdaşlarının ilerisine geçerek öncü olurlar. Türkiye bunlardan biri olan tarım devriminin ve yerleşik hayatın ilk görüldüğü yerlerden birisidir. Ancak diğerlerinin çok uzağında kalmıştır.

Bilgi Çağında Aktör Olmak

Bugün dünyada gelişmişlik ölçülerinin en başında bilgiye sahip olmak gösterilir. İnsanlık, üretenler ve tüketenler olarak iki ana gruba ayrılmıştır. İlk grupta olanlar bilime büyük yatırımlar yaparak insanlığın ihtiyaçlarını üreterek pazarda pay sahibi olmaya çalışırlar. Gelişmişlik ölçütü olarak uzay araştırmaları, nükleer güç, enerji kaynaklarına hakimiyet gibi pek çok başlık sıralanır. Bunlardan ne kadar çoğuna sahip olabilirseniz o kadar söz sahibi olabilirsiniz.

Türkiye’nin Uzmanlık İle Sınavı

Türkiye coğrafi vasıfları sebebiyle her zaman büyük mücadelelere sahne olmuş bir yerdir. Bu coğrafyada güçlü olmaktan başka bir şansınız yoktur. En küçük bir zaafiyet daha önce Anadolu’da yaşamış topluluklar listesine sizin de dahil olmanızı sağlar. Bu şartlar altında Türkiye’nin bulunduğu yeri koruması ve gelişmiş ülkeler arasına girebilmesi için elindeki gücü doğru kullanması gerekir. Bundan maksadımız insanların ihtisas sahibi olduğu konulardaki birikimlerinin günlük hayatta kullanılmasıdır. Her türlü ayrımcılıktan uzak durarak kişilerin yıllarca uğraşarak elde ettikleri tecrübeleri ülkesinin ve halkının hizmetine sunmasına imkan verilmelidir. Aksi takdirde dışa bağımlılıktan kurtulmak imkansız hale gelir. Türkiye şu anda pek çok alanda üretemez konumdadır. Oysa elindeki nitelikli insan gücüyle bu durumdan kurtulabilir. Sadece var olan imkanlarını doğru kullanmayı bilsin.

YORUM EKLE