Alexa

İnternet - Sosyal Medya ve Değişen Toplum Yapısı

Teknoloji hızla ilerlemeye devam ediyor. İnternet dünyamıza girdikten sonra çok şeyler değişti. Artık hayatın her alanında kullanılan internet insanların vazgeçemediği bir alan oldu. İnsanlar adeta internet ile bütünleşti. İnternet insanın bir uzvu gibi oldu.

SANALLAŞMA ve ROBOTLAŞMA

Sosyal medya platformlarında tanışan, iletişim kuran, alışveriş yapan ve sosyalleşen insanlar artık birey değil, sanal âlemde toplumsal bir güç oluşturdu. İnternet ortamını ve gelişmeleri takip eden ve kontrol altında tutan devletler halkın robotlaşmasını ve sanallaşmasını önleyerek önemli adımlar atarken, teknolojideki kontrolsüz büyümeyle de büyük bir çöküş yaşayacaktır.

İnsanların kullanabileceği şekilde dünyada ilk defa Dünyada 1983’te CERN tarafından WWW ön eki ile kullanılmaya başlayan internet, Türkiye’de 1993’te ODTÜ tarafından kullanılmaya başladı.

DÜNYA VE TÜRKİYE İNTERNET İSTATİSTİĞİ

Dünyada 7 Milyarın üzerinde insan yaşamaktadır. 4.38 milyar İnternet kullanıcısı bulunmaktadır.Bu dünya nüfusunun %56’sını oluşturmaktadır. Diğer taraftan, 3.48 milyar insan sosyal medya kullanmaktadır. Bu da dünya nüfusunun %45’ine denk gelmektedir. 5 milyar üzerinde insanın ise mobil kullanıcısı olduğu ve bununda dünya nüfusunun %67’sini oluşturduğu yapılan istatistiklerden anlaşılmaktadır.

ETKİLEŞİM ALANINA DİKKAT!

Medya ve iletişim teknolojileri hayatımızda önemli bir yere oturmuştur. Sosyal medya bireylere, kendi düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları imkanlar sunuyor, etkileşim alanı oluşturuyor ve ürünlerin pazarlanmasında ise önemli bir araç haline geliyor. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının vazgeçilmez bir iletişim aracı haline de gelen sosyal medya, verilen mesajlarla da örgüt tabanının ve üyelerinin kısa zamanda hareket geçmelerini sağlamaktadır.

Çoğu zamanını sosyal medya platformlarında geçiren insanlar bu medya araçlarının etkisi altında bulunmaktadır. Teknolojiye hazırlıksız yakalanan toplumlarda İnternet ve sosyal medya büyük felaketlere de sebep olabilmektedir.

sosyal medyanın beş temel özelliğinin olduğu bilinmektedir.

  1. İçerik paylaşımı için uygun alanın olmasıdır
  2. Platformların sosyal etkileşime dayalıdır
  3. Sosyal medyada ki katılımcıların tüm içeriği oluşturması, paylaşabilmesi ve tartışabilmesidir.
  4. Tüm içerikler diğer harici ağlara da bağlantı olarak verilebilmesidir.
  5. Siteye aktif olarak katılımda bulunan üyelerin kendilerine ait hesaplarının olmasıdır.

Bu açıklamalardanda anlaşılacağı üzerine sosyal medya yoğun ve zengin içeriğe sahip bir alem olmuştur.

Türkiye’de sosyal medya kullanımı dünya ortalamasının çok üzerindedir. Dünyada online nüfusun %62’si sosyal medyaya bağlanırken Türkiye’de %79’dur. kullanıcıların neredeyse yarısı sosyal medya hesabını her gün kontrol etmektedir.

İnternet hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Bunun yanında bazı zararlı etkenlere kapı aralamaktadır. İnsan hayatına fayda sağlamak için oluşturulan sosyal ağlar doğru kullanılmadığında adeta bir silah hükmünde bulunmaktadır.

ÜLKELER İÇİN SOSYAL TEHDİT

Sadece Türkiye’yi değil Dünyayı etkisi altında tutan siber alem ülkemizde de yoğun olarak kullanılmaktadır. Türkiye, sosyal medya en çok kullanan ülkelerin ilk sıralamasında yerini almaktadır. Ülkemizde kısa bir zamana kadar bilinmeyen internet ve sosyal medya Türkiye'de kendine has medya kültürü oluşturulmadan kullanılması önemli sakıncalar doğurmaktadır. Çok önemli bilgilerle donatılmış, sınırların neredeyse ortadan kaldırıldığı bir ortamda vatandaşların dikkatli olması, çocuklarının sosyal medyada vakit geçirirken ne yaptıklarından, kimlerle bağlantı kurduklarından haberdar olmaları gerekmektedir.

Doğru olduğu kadarda yanlış bilgilerle donatılan sanal alem, ülkeler için sosyal tehdit

Oluşturmaktadır. Bir taraftan devlet önlemlerini artırmalı, diğer taraftan ailelerde çocukları için daha dikkatli bir tutum izlemelidir.

YORUM EKLE