19.06.2021, 21:04

'MASKE İZİ'

Yazarının dilinden bir cümleyle başlıyorum: “Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma”.

Maske İzi’nin özü budur desem hiç de yanlış olmaz. Kişiler arası irtibata dâir düşünülen bu ifâde, milletler arası münâsebetlerde daha da önem kazanır.

Maske İzi, Em. Hava Pilot Tümgeneral Beyazit Karataş tarafından yazılan ve PANKUŞ YAYINLARI arasında çıkan 188 sayfalık, bilhassa son dönem iç ve dış siyâset sosyolojisini ele alıp tahlile tabi tutan önemli bir eserdir.

Şunu da hemen ifâde etmeliyim ki, bilhassa Balyoz Dâvâsı sonrasında, yepyeni yazarlarla karşılaştık. Bu yazarlar, birçok kişiye anlatmakta zorluk çektiğimiz, temeli iftiraya dayanan “kumpas”lar sonrasında emekli olan veya emekliye sevkedilen subaylarımızdır. H

Benim de, hepsinde müşâhede ettiğim müşterek tavrı, Nihat Genç, eserin Önsöz’ünde , şöyle ifade ediyor: “Başka bir dünyanın çocukları gibiydiler, hiçbir şekilde acı-sıkıntı-zorluk dile getirmiyorlar. Evet, kendilerini Cumhuriyet’e, Türk Milleti’ne ve ordusuna adamış soylu komutanlarımızın biz sivil yazarlara hiç benzemeyen yanları; yaralarını gizlemekteki ustalıkları”dır.

Nihat Genç bu isimleri şöyle sıralıyor. Diyor ki; “Balyoz sürecinde Türk Silâhlı Kuvvetleri’ne mensup Soner Polat, Beyazıt Karatas, Ergin Saygun, Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Naci Beştepe, Ali Sait Ünsal, Nejat Eslen, Mustafa Özbey, Mustafa Önsel, Ahmet Yavuz, Hasan Atilla Uğur, Özden Örnek, Cem Aziz Çakmak, Kadir Sağdıç, Sait Ertürk, Abdülkerim Kırca vs. nice soylu subaylarımızla tanışma şansımız oldu. Bilgi, kültür ve donanımları karşısında gurur duydum, bu milletin bir çocuğu olarak iftihar ettim.“ (Sf. 10)

Em. Org. Ergin Saygun, “Türk Ordusuna Balyoz” adlı kitabıyla, belki de, bu hususta yol açan bir mücâdelenin öncüsü olmuştur.

Beyazıt Karataş, Türk milletine düşman, iç ve dış düşman unsurların faaliyetlerini, bizzat kendi müşahedelerine dayanarak ele almış ve imzalı olarak bana göndermek nezâketinde bulunmuştur. Teşekkür ediyorum!..

Türk ordusundaki “bilgili-kültürlü-donanımlı” kadronun kumpaslarla tasfiyesi, şüphesiz ki, ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Bu “millî” kadro; iç ve dış düşman/ihânet cephelerini çok iyi tanımakta, attıkları her adımı şuûrlu bir şekilde, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti lehine değerlendirebilip toplumu uyarıcı faaliyete girişebilen eli kalem tutan stratejistlerdir.

Maska İzi; kendilerine, hâince kurulan kumpaslara rağmen yılmayan ve hattâ, bu çirkin hâdiselerin üzerine giden, aynı zamanda cesur bir Türk subayının millî mücâdele vazîfesini bir başka cephede devam ettirmesidir.

Maske İzi, ayrıca, çok sayıda renkli resimle de hâdiseleri göz önüne sermektedir. Sâdece tek yönlü yâni tarafgir değil; topyekûn, sömürgeci/müstemlekeci devletlerin Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerindeki emellerini apaçık ortaya dökmektedir.

Kitabı okuduktan sonra şu kanaate vardım ki; Maske İzi, “Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin ve ne de sahte ve kaypak Batı” ve elbette, “Her şey Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti içindir” diyenlerin kitabıdır.

Maske İzi; bir ‘millî duruş kitabı’dır.

Elbette ki, eserdeki ana başlıklarını sunmam, Maske İzi’nin özünü nakletmek bakımından da önemlidir:

“ABD Çuval Olayı, Süleymaniye , 04 Temmuz 2003;ABD Pentagon’da PKK Tartışmaları; ABD Fort Polk Müşterek Hazırlık Eğitim Merkezini Ziyaret; ABD Scott Hava Ulaştırma Üs Komutanlığını Zişâret; Ulusların Parçalanması kitasının Şifreleri; ABD’deki Atatürk Heykellerinin Öyküleri; Balyoz’da Kumpasın Belgesi; Vardiya Bizde Platformu sessiz Çığlık Eylemleri; Hayatın Verdiği Mesajları İyi Okumak Gereklidir; Kartallar Yükseakten Uçar; Rus Savaş Uçağının Düşürülmesi Olayı; Emekli Binbaşıların Unutulan Sorunları; Yunanistan Tarafından Düşürülen Türk F-16D Savaş Uçağı; Türk Hava Kuvvetlerinin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki Faaliyetleri; Yunanistan’ın Provokasyon Hastalığı; Yunanistan 2019 Erken Genel Seçim Sonuçları; Türkiye-Nato İlişkilerindeki Sorunlar ve Tartışma Konuları; NEATO’nun Doğu Akdeniz ve Balkanlardaki Yığınakları İle Tatbikatları; ABD’ninOrta Doğu’ya Asteri Yığınaklanması; ABD’nin İran’a Karşı Sürdürdüğü Baskılar; ABD’li Pastör Andrievw Craig Brunson Davası ve Uluslararası Savunma Sanayii Fuarları -IDEF.

Maske İzi’nden uyarıcı kısa bir bölüm nakledeceğim:

“ABD, başta Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi olmak üzere Orta Doğu’ya ilâve askerî personel, uçak, uçak gemisi ve malzeme sevk etmeye devam etmiş ve etmektedir. Askerî ve politik stratejilerde ana unsurlar, tehdidi uzaktan yok etmek, yani uzaktan savunma yapmaktadır. ABD askerî stratejisi de bu iki ana unsur üzerine kurulmuştur.

Etrafı iki büyük deniz, Pasifik ve Atlas Okyanusu ile çevrili ABD; ana kıtasına yönelik veya yönelecek herhangi bir tehdidi mümkün olduğunca uzaktan veya kaynağında önlemeyi hedeflemiştir.” (Sf. 172)

“ABD ve İran arasındaki mevcut gerginliğin devam edeceğini; bu kadar büyük askerî güçlerin yer aldığı bir ortamda bazı çatışmaların yaşanabileceğini; geçmişte yaşanmış verdiğim örneklerden de anlaşılacağı gibi ülkelerin farklı menfaaatlerinin bulunduğunu; ABD’nin koalisyon desteği oluşturmadan, tek başına başarılı olma oranının düşeceğini; savaş türlerinin değiştiğini; vekâlet savaşları döneminin yaşandığını ve bu nedenle bilinen anlamda kısa vadede büyük bir savaşın çıkmayacağını; bunda en büyük nedenin ise İran’ın başta Rusya ve Çin’in desteğinin alacağını; ABD-İran gerginliğinde komşularıyla iyi geçinmeye devam eden, millî menfaatlerine uygun kilit ülkenin Türkiye olduğunu; İran düşerse sıranın Türkiye’ye ve Rusya’ya geleceğini aklımızdan çıkarmamak gerektiğini değerlendiriyorum. “ (Sf. 178)

Yazar Beyazıt Karataş önemli bilgiler veriyor. Okumalı!..

Ve; bilhassa son zamanlarda cereyân eden hâdiselere ışık tutacak ve ileriye doğru almamız gereken tedbirleri işâret eden Maske İzi’ne kulak verilmelidir!..

Son söz olarak; başa dönerek, Yazar Beyazıt Karataş’ın, “Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma” nasihatini tekrar ediyorum.

Yorumlar (0)